Herpes simplex

Herpes simplex är en virusorsakad sjukdom orsakad av antingen det ena eller det andra av två huvudtyper av herpes simplex. Sjukdomen har ett förlopp som karaktäriseras av skov. Diagnosen ställs vanligen kliniskt. Vid täta recidiv eller svåra besvär kan antiviral behandling vara aktuell.

De två huvudtyperna av herpes simplex benämns HSV‍-‍1 och HSV‍-‍2. Både vid HSV‍-‍1 och HSV‍-‍2 yttrar sig symptomen i form av grupperade, smärtande vesikler på rodnad bas på hud och/eller slemhinnor. HSV‍-‍1 är dock vanligare på läppar och i och runt munnen, medan HSV‍-‍2 oftast är genital. Det är också betydligt vanligare att HSV‍-‍2 orsakar ett recidiverande förlopp.

Prodromalsymptom (stickningar, sveda och klåda) förekommer ofta på aktuellt hudområde cirka ett dygn före uppkomst av de smärtsamma blåsorna, vilka läker på ungefär en vecka med krustabildning. De flesta smittas med HSV‍-‍1 via direktkontakt redan som barn. HSV‍-‍2 är oftast sexuellt överförd 

(34)

.

Utredning

Diagnosen kan i många fall ställas kliniskt. Vid osäkerhet kan virusgenen konfirmeras med hjälp av en polymeraskedjereaktion (PCR). Detta rekommenderas vid påtagliga besvär innan behandling sätts in då behandlingsrekommendationerna varierar för de båda subtyperna.

Behandling

I lindriga fall behövs ingen läkemedelsbehandling då krustor kan baddas bort med tvål och vatten eller alsollösning. För läppherpes i prodromalstadiet finns receptfri penciklovir kräm för egenvårdsbehandling. Syftet med behandlingen med penciklovir är att reducera symtom och förkorta utläkningstiden. Effekten har emellertid varit sparsam i genomförda studier, med en utläkningstid som förkortas med < 1 dygn. Därför är nyttan av behandling ganska begränsad 

(35)

.

Cerat med solskydd kan förebygga recidiv. Herpes med bakteriell sekundärinfektion behandlas som vid impetigo.

Antiviral behandling

Vid svår primärinfektion eller besvärliga täta recidiv är tidigt insatt peroral, antiviral behandling motiverad, till exempel aciklovir 200 mg 5 gånger/dag i 5‍–‍10 dagar vid primärinfektion och 3‍–‍5 dagar vid recidiv. Långtidsbehandling med aciklovir 400 mg 2 gånger/dag, för att förebygga täta (6‍–‍12/år) recidiv kan vara indicerad. För mer information se Antiviral behandling av herpes simplex.

Antiviral behandling av kutan och orolabial herpes simplex-infektion. För behandling av patienter med nedsatt immunförsvar, se produktresumé.

Dosering för barn som är mellan 3 månader och 2 år: 100 mg x 5 i 5‍–‍10 dagar.

Följande dosering gäller för barn som är äldre än 2 år samt för vuxna:

 • Primärinfektion: 200 mg x 5 i 5 dagar.
 • Recidiv: 200 mg x 5 i 3‍–‍5 dagar.
 • Långtidsbehandling: 400 mg x 2 i 6‍–‍12 månader.

Följande dosering gäller för barn som är äldre än 12 år samt för vuxna:

 • Primärinfektion: 500 mg x 2 i 5 dagar. Vid orolabial herpes: 2 000 mg x 2 i 1 dag.
 • Recidiv: 500 mg x 2 i 3‍–‍5 dagar.
 • Långtidsbehandling: 500 mg x 1 i 6‍–‍12 månader.

Komplikationer

Många primära herpesinfektioner är asymtomatiska, men de kan även ge uttalade symtom, till exempel orolabialt med:

 • smärtor
 • feber
 • sväljningssvårigheter

och genitalt med: 

 • ulceration
 • hög feber
 • lokal lymfkörtelsvullnad
 • blåspares
 • allmänpåverkan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.