Generell klåda

Klåda är ett vanligt symtom som kan uppstå vid många olika hudsjukdomar men även vid andra sjukdomar. Det är därför viktigt att utesluta bakomliggande sjukdom som exempelvis hypotyreos, lever-njursjukdom med mera. Behandlingen inriktar sig på att lindra klådan och att om möjligt eliminera eller reducera bakomliggande faktorer.

Klåda, särskilt om den är utbredd och/eller svår, kan vara mycket plågsamt för den drabbade, med negativ inverkan på såväl sömnen och det psykiska måendet som på funktionsförmågan i olika situationer. Den är ofta ett delsymptom i många hudsjukdomar, men kan också orsakas av sjukdomar i andra organsystem.

Utredning

Det är viktigt att utesluta bakomliggande orsak eller sjukdom som kan orsaka generell klåda som exempelvis:

  • hypotyreos
  • nedsatt lever-/njurfunktion
  • humant immunbristvirus (hiv)
  • inre maligniteter.

Framför allt blodsjukdomar kan ge svår klåda, som:

  • polycytemi
  • leukemi
  • lymfom.

I samband med graviditet kan graviditetsklåda förekomma. Diffus klåda kan även orsakas av läkemedel. Mer information finns i kapitel Biverkningar av läkemedel.

Torr hud kan ge klåda, särskilt hos äldre, så kallad senil klåda. Vid svår, speciellt nattlig, klåda ska alltid skabbinfestation uteslutas

(18) (19) (20) (21)

.

Behandling

Behandlingen riktas främst mot grundorsaken. Symtomatiskt kan mjukgörande krämer eller ultraviolett (UV)‍-‍ljusterapi användas. Lokala steroider fungerar dåligt (men det kan finnas anledning att prova om genesen till klådan är osäker). Perorala kortikosteroider kan lindra symptomen, men långtidsbehandling ska så långt det är möjligt undvikas med tanke på oönskade långtidseffekter av behandlingen 

(22) (23) (24)

.

Komplikationer

Sömnstörning och depression är vanliga komplikationer till klåda. Det finns också en risk att man förbiser bakomliggande sjukdomsorsak.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.