Androgen alocepi

Androgen alopeci är genetiskt betingat. Kvinnor uppvisar samma symptombild som män, det vill säga glesare behåring på hjässan. Behandling kan ske lokalt med minoxidil som dock måste fortgå kontinuerligt för att bibehålla ökad hårväxt. Detta preparat är receptfritt och kan köpas på apotek. Vid avslutad behandling finns risk för recidiv.

Manligt håravfall är genetiskt betingat, med typisk utglesning vid tinningarna och på hjässan samt ett högre hårfäste. Alopecin börjar hos 5 % av drabbade individer före 20 års ålder.

Kvinnor uppvisar samma symptombild som hos män med ett antal reducerade hårfolliklar. Håret blir glesare mitt på hjässan och om kvinnan har håret i bena blir den successivt bredare. Även högre hårfäste kan förekomma hos kvinnor, men inga hårbottenförändringar ses varken hos män eller kvinnor.

Utredning

Den enda indikationen för endokrin utredning är uttalat håravfall hos kvinnor med samtidig hirsutism och menstruationsrubbning.

Behandling

Utvärtes behandling med minoxidil (Rogaine) två gånger per dag. Återväxt kan ses efter 4‍–‍8 månaders behandling. För att behålla håret måste behandlingen fortsätta dagligen. Peroral behandling med minoxidil 0.25‍-‍5 mg dagligen kan ha en viss effekt, men licensansökan (förskrivaren skickar in en ansökan till Läkemedelsverket om att få förskriva minoxidil i låg dos till en viss patient) krävs. I enstaka fall kan hämning av testosteronombildningen prövas i tidig fas genom peroral behandling med finasterid 1 mg dagligen. Hårtransplantation kan ge bra resultat hos vissa personer.

Komplikationer

Håravfall kan vara svårt traumatiserande. Risk finns att alopeci kan leda till sekundär depression.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.