Fläckvis håravfall

Fläckvis håravfall förekommer vanligen på hjässan, i skäggbotten samt på underbenen, där en typisk kal fläck har oretad hårbotten samt så kallat ”utropsteckenhår” i kanten, det vill säga avbrutna hårstrån. Det är viktigt att ge realistisk information om god prognos vid enstaka fläckar.

Återväxt efter fläckvis håravfall sker vanligen inom en till två år. Några patienter, cirka 5‍-‍10 %, får en snabbt utbredande bestående alopeci (alopecia areata totalis) som omfattar hela skalpen eller samtliga behårade områden (alopecia areata universalis). Utlösande faktorer är okända men beror sannolikt på en autoimmun hämning av håranlaget.

Utredning

En noggrann anamnes är viktig för att utröna eventuella bakomliggande orsaker som stress, infektion eller endokrina rubbningar, exempelvis om det framkommer symptom på nytillkommen trötthet. Provtagning i form av sänka (SR), tyroxin (T4)/‌‌tyreoidea­stimulerande hormon (TSH) kan övervägas för att upptäcka eller utesluta eventuell bakomliggande hypotyreos eller infektion.

Behandling

Januskinas (JAK)‍-‍hämmarna ritlecitinib från 12 års ålder och baricitinib för vuxna har indikationen alopecia areata. Dessa preparat kan förskrivas utan subventionering. Ge realistisk information om god prognos vid enstaka fläckar.

Dokumenterad effekt saknas för:

  • vitaminer
  • mineraler
  • ”patentmedicin”
  • laser.

Vid snabb progress av alopeci bör man samråda med dermatolog 

(54) (55) (56)

.

Komplikationer

Håravfall kan vara svårt traumatiserande. Risk finns att alopeci kan leda till sekundär depression.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.