Asteatotiskt eksem

Asteatotiskt eksem, eller ”torrhetseksem”, är ett mycket vanligt tillstånd som kan ge besvärande klåda, framför allt hos äldre personer. Frikostig behandling med mjukgörare är ofta tillräckligt som behandling.

Det asteatotiska eksemet orsakas av 

(10)

:

  • en med åren minskande talgproduktion i huden, med ökad hudtorrhet som följd
  • minskad keratinocytomsättning.

En vanlig lokalisation för asteatotiskt eksem är underbenen, i likhet med hypostatiskt eksem. Vid asteatotiskt eksem behöver det dock inte föreligga något venöst ödem (vilket kan vara viktigt ur ett differentialdiagnostiskt perspektiv). Asteatotiskt eksem kan också förekomma på armar, händer och bål. Jämfört med till exempel atopisk dermatit är det asteatotiska eksemet oftast mindre rodnat och inte lichenifierat, utan lite mer diffust, med små rodnade, ytliga sprickbildningar (”krackeleringar”) med mellanliggande hudfjällning.

Utredning

Diagnosen baseras på den kliniska bilden. Eftersom tillståndet företrädesvis uppträder hos äldre kan det förekomma en samsjuklighet med senil klåda (pruritus senilis), där asteatotiskt eksem troligen kan vara en orsak, men där det också kan dölja sig andra orsaker, som exempelvis nedsatt njurfunktion. 

För mer information om klåda se sidan Generell klåda.

Behandling

Som namnet antyder är den dominerande behandlingen vid asteatosiskt eksem inriktad på att motverka hudtorrheten och barriärskadan, genom frikostig användning av mjukgörare 

(10)

. Vid besvärlig klåda ges tillägg med topikala kortikosteroider.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.