Granuloma annulare

Granuloma annulare är en relativt vanlig, oftast beskedlig, hudåkomma som ibland orsakar klåda. Den manifesterar sig typiskt i form av konfluerande papler som bildar en ringformad lesion, ofta på hand- eller fotryggar.  Vid klåda kan grupp I eller II steroid användas, men annars ingen behandling.

Typisk bild vid granuloma annulare är små sammanflytande icke fjällande papler som bildar en ring. Randzonen kan vara lite mer upphöjd än huden centralt. Paplerna är lokaliserade till hand- och fotryggar, men kan drabba även andra hudområden. Klåda kan förekomma.

Sjukdomen kan drabba alla åldrar. Orsaken är oklar, men förloppet är i de flesta fall självläkande.

Utredning

Stansbiopsi tas om man är osäker på diagnosen, annars behövs ingen utredning.

Behandling

Vid klåda kan grupp I eller II steroid användas, men annars ingen behandling 

(65)

.

Vid generaliserad granuloma annulare kan man över väga behandling med ljus och systemiska behandlingar 

(66) (67)

I enstaka fallrapporter finns beskrivet att behandling av januskinas (JAK)‍-‍hämmare haft viss effekt. Därför kan det eventuellt vara motiverat att skriva remiss till dermatolog.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.