Akne

Akne förekommer i alla åldrar men är vanligast hos tonåringar. I behandlingen är det viktigt att eftersträva användning av antibiotikafria preparat i största möjliga utsträckning.

Aknebesvären beror på en ökad talgproduktion i kombination med en defekt keratinisering av talgkörtelutförsgången. Detta ger pormaskar (komedoner).

Cutbacterium acnes (tidigare kallad Propionibacterium acnes) växer till i de tilltäppta porerna och nedbrytningsprodukter orsakar en inflammation och ibland även en varbildning. Kliniskt kan aknepatienter uppvisa 

(12)

:

 • öppna eller slutna komedoner
 • papler
 • pustler
 • och/eller nodulocystiska lesioner i huden.

Utredning

Akne känns i de flesta fall lätt igen på den typiska kliniska bilden, men utredningen kan behöva kompletteras med en utforskande anamnes. Vissa läkemedel kan försämra akne, till exempel:

 • anabola steroider
 • litium
 • gestagendominerade p-piller.

Östrogendominerade p-piller kan förbättra besvären. Oljebaserad kosmetika kan ha en försämrande effekt.

Behandling

Det är viktigt med information om att akne inte smittar.

Läkemedelsbehandling

 • För kvinnliga patienter i behov av samtidig antikonception kan kombinerade p-piller vara ett bra alternativ som kan ha god effekt på aknen.

 • Ett relativt nytt alternativ vid behandling av måttlig papulopustulös akne i ansiktet och/eller på bålen är Trifaroten.

 • I den mån det är möjligt bör antibiotikabaserad behandling undvikas från ett resistensperspektiv 

  (13)

   

  (14)

  .

Remiss till dermatolog vid utebliven terapieffekt enligt Behandling av akne nedan. Samt nodulocystisk och/eller gravt ärrbildande akne för ställningstagande till isotretinoinbehandling.

 • Adapalen
 • Bensoylperoxid + adapalen i kombination

 • Bensoylperoxid (receptfri)

 • Adapalen (mindre lokalirriterande jämfört med bensoyl­peroxid­innehållande krämer)

 • Azelainsyra (något långsammare effekt).

 • Bensoylperoxid + adapalen (förstahandspreparat)

 • Bensoylperoxid + topikalt klindamycin (maximal behandlingstid är 3 månader)

 • Tretinoin + topikalt klindamycin

 • Trifaroten

Om lokalbehandling inte hjälper:

 • Lymecyklin (tetracyklin), alltid i kombination med topikal behandling utan antibiotika (på grund av resistensrisk max 2 behandlingstillfällen om vardera max 3 månader. Under sen graviditet kan erytromycin övervägas, men bör annars undvikas på grund av hög resistensrisk).

Om lokalbehandling inte hjälper:

 • Enligt ovan.

 • Vid terapisvikt remiss till dermatolog för eventuell insättning av isotretinoin. Observera att isotretinoin är starkt teratogent och exponering under graviditet kan leda till allvarliga fosterskador.

För preparat och doser, se produktresumé.

Komplikationer

Akne kan ha en stor psykologisk inverkan med nedsatt självförtroende, depression och oro.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.