Rosacea

Rosacea kännetecknas typiskt av rodnad och utslag i ansiktet hos vuxna. I lindriga fall är lokalbehandling tillräcklig, vid svårare sjukdom kan systemisk behandling bli aktuell. Sjukdomen kan i enstaka fall även förekomma hos barn.

Rosacea är en ganska vanlig sjukdom, som drabbar uppemot tio procent av vuxna individer. Sjukdomen kan, förutom hudengagemang, även ge ögonpåverkan. Rodnad i ansiktet framför allt på näsa och kinder, samt svullnad som kommer och går kan vara ett första symtom. Patienten kan uppleva att utslaget hettar.

Vid telangiektatisk rosacea noteras ytliga till framträdande blodkärl. Papulopustulös rosacea har samma symtom som telangiektatisk rosacea men även pustler och papler. Försämrande faktorer kan vara solexponering, starkt kryddad mat, alkohol och lokala steroider som ger en vidgning av blodkärlen

(15)

.

Utredning

Diagnosen baserar sig på den kliniska bilden, som karaktäriseras av pustler och papler men inga komedoner. Ingen ytterligare utredning behövs. Differentialdiagnostiskt ligger perioral dermatit och seborroiskt eksem närmast till hands.

Mer information finns på sidan Seborroiskt eksem.

Behandling

Vid lindriga till måttliga besvär behandlas rosacea i första hand med kräm med azelainsyra lokalt, alternativt metronidazolkräm.

Vid medelsvår till svår sjukdom kan lokal behandling med ivermektinkräm vara mer effektiv. Många gånger, framför allt vid kraftiga symptom fordras systemisk behandling med doxycyklin (Oracea) tillsammans med någon av de topikala behandlingarna. Symtomatiskt, mot själva hudrodnaden, kan lokalbehandling med brimonidin (Mirvaso) en gång om dagen prövas 

(15)

.

Komplikationer

Långvarig obehandlad rosacea kan utvecklas till rhinophyma med en stor näsa med grova porer och telangiektatiska kärl. Även ögonen kan drabbas med symtom som rodnad, torrhetskänsla, konjunktivit samt blefarit som torde vara den vanligaste ögonkomplikationen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.