Ljusdermatoser

Vanligaste ljusdermatosen är ”soleksem”, vilket yttrar sig i form av rodnad och vesikler på solexponerad hud. Tillståndet förekommer framför allt på våren och försommaren. Behandlingen är solskydd.

Ljusdermatoser utgör ett samlingsnamn för olika tillstånd i huden som är kopplade till solexponering. Den vanligaste formen är polymorf ljusdermatos (”soleksem”). Denna form av ljusdermatos är särskilt vanlig hos kvinnor. Tillståndet har fått namnet polymorf just på grund av att den kan yttra sig med olika hudmanifestationer. Vanligt är ett aggressivt, diffust erytem på solexponerade områden med inslag av:

 • papler
 • vesikler
 • plaque
 • insektsbettliknande förändringar.

Tillståndet kan också ackompanjeras av klåda. Ljushylta individer har lättare att drabbas. Det finns också en tydlig säsongsassociation, där förekomst på våren och försommaren är vanligast

(51)

 

(52)

.

Vissa hudsjukdomar försämras eller aktiveras av solljus, till exempel:

 • lupus erythematosus
 • porfyrier
 • herpessimplex.

Fototoxiska reaktioner är vanliga men strikt lokaliserade till belysningsområdet och kan framkallas av läkemedel, bland annat:

 • doxycyklin
 • tiaziddiuretika
 • topikala icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Även vissa växtsafter kan framkalla fototoxiska reaktioner:

 • jättebjörnloka
 • palsternacka
 • johannesört.

Utredning

I väldigt många fall är symptomen lindriga och kortvariga. I många fall är också uppkomst och lokalisation efter solexponering tydlig. Patienterna förstår ofta själva vad det rör sig om och tar inte kontakt med vården. Inte minst vid fototoxiska/‌allergiska reaktioner är en noggrann anamnes avgörande.

Behandling

Rekommenderad behandling vid ljusdermatoser är solskydd. Vid akuta besvär ges steroidkräm grupp I‍–‍II, om besvären är lokaliserade i ansiktet. Ge grupp III‍-‍IV steroidkräm på övriga delar av kroppen. Vid polymorf ljusdermatos kan ”härdning” med ultravioletta B (UVB) och ultravioletta A (UVA) under våren bli aktuell på en hudmottagning.

Råd vid vistelse i sol – Faktaruta 4


 • Undvik att sola barn < 1 år.

 • Var försiktig med solning klockan 11‍–‍15 när vi har sommartid. Extra försiktighet krävs på sydligare breddgrader.

 • Använd hatt, skjorta/‌t‍-‍tröja och byxor. Tätt vävda textilier har bäst solskydd. Skydda barnvagnen med ett parasoll.

 • Använd solskyddsmedel med hög solskyddsfak­tor och skydd mot UVA som ett komplement till kläder. Även reflekterat ljus på till exempel en strand kan ge solbränna. Man kan bli bränd även en mulen dag.

Komplikationer

Möjliga komplikationer är försämring av:

 • lupus erythematosus
 • porfyrier
 • herpessimplex.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.