Bakteriella hudinfektioner

Som barriär mot omvärlden är huden frekvent exponerad för främmande organismer, alltifrån virus till ektoparasiter. Infektionens djup och svårighetsgrad avgör hur den bör behandlas.

Huden är rikligt koloniserad av olika mikroorganismer (svampar och bakterier) som ingår i dess normalflora, och som i sig utgör ett viktigt skydd mot andra, mindre önskvärda organismer. Detta sker dels genom konkurrens om näring, dels genom produktion av ämnen med bakteriostatisk effekt på exempelvis patogena bakterier 

(25)

. I ogynnsamma fall och under särskilda betingelser, till exempel vid hudbarriärskada, kan även i normalfallet icke-patogen hudflora orsaka hudinfektion 

(9)

 

(26)

.

Hudinfektioners allvarlighetsgrad hänger i hög grad samman med hur djupt i huden de är lokaliserade. Ju mer djupgående hudinfektionerna är, desto större systemeffekter och risk för allmänpåverkan och komplikationer. Bland ytliga infektioner återfinns bland annat:

  • impetigo
  • follikulit
  • tinea.

Erysipelas och abscess är exempel på mer djupliggande infektioner, ofta associerade med feber, smärta och allmänpåverkan.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.