Virusorsakade manifestationer i huden

Virusinfektion i huden yttrar sig ofta i form av väldigt specifika symptom, i de flesta fall utan allmänsymptom om symptomen är begränsade till huden. Behandlingen riktar sig mot utlösande faktorn om behandling krävs och graden av besvär.

Vid många virusinfektioner med systemisk spridning i kroppen kan huden vara ett organ i vilket symptom på sjukdomen yttrar sig, ofta i form av ett mer eller mindre specifikt hudutslag. Klassiska exempel på sådana är flertalet barnsjukdomar såsom:

  • vattkoppor
  • mässlingen
  • erytema infectiosum (”femte sjukan”).

I vissa fall är virosen dock begränsad till huden och associerade organsystem. Några av de vanligaste virala hudinfektionerna, med en viros som är begränsad till huden och associerade organsystem, är:

  • herpes simplex
  • herpes zoster
  • virusvårtor
  • mollusker.

Mollusker har ett synnerligen beskedligt, självläkande förlopp som inte föranleder någon behandling, och kommer därför inte att nämnas närmare här.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.