Om Läkemedelsboken

Läkemedelsboken ges ut av Läkemedelsverket och ger producentobunden information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Läkemedelsboken innehåller också generella kapitel som tar upp övergripande aspekter på läkemedelsanvändning samt regelverket inom läkemedelsområdet.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring samt medicin- och farmacistuderande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.

En extern referensgrupp bistår Läkemedelsverket med råd och bidrar till att Läkemedelsboken hålls aktuell och relevant för användarna.

Precis som tidigare anlitar Läkemedelsverket i möjligaste mån två externa författare till varje terapikapitel - en specialistläkare inom det aktuella terapiområdet och en specialist i allmänmedicin. De flesta generella kapitlen skrivs av Läkemedelsverket eller av andra myndigheter. Terapikapitlen granskas av en extern expert och en intern expert. Beroende på behov görs ytterligare medicinsk, vetenskaplig och regulatorisk kvalitetssäkring av innehållet via Läkemedelsverkets kvalitetsgrupper. De generella kapitlen kvalitetssäkras vid behov med hjälp av interna experter eller i en av Läkemedelsverkets kvalitetsgrupper.

Historik

Dåvarande Apoteksbolaget började ge ut Läkemedelsboken 1977. I samband med att apoteksmarknaden omreglerades fick Läkemedelsverket i uppdrag att överta arbetet. Mellan 2009 och 2018 skötte Läkemedelsverket uppdateringen av Läkemedelsboken tillsammans med en extern redaktionskommitté. I februari 2022 fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Läkemedelsboken är sedan december 2022 ett av Läkemedelsverket registrerat varumärke.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.