Pityriasis rosea

Pityriasis rosea, i folkmun ofta kallad ”medaljongsjuka”, uppträder främst hos äldre barn och vuxna upp till omkring 25‍-‍årsåldern. Den har ett självläkande förlopp, men vid klåda kan symptomatisk behandling med svag kortikosteroid topikalt användas.

Det klassiska är att sjukdomen startar med en ”primärmedaljong”, ett ovalt gulrött utslag med inåtvänd fjällkrage som ofta blir större än påföljande lesioner. Lesionerna kommer i regel inom loppet av ett par veckor, i form av upp till centimeterstora lesioner över bål, överarmar och lår 

(16)

.

Klassiskt är också att även dessa utslag tenderar att till formen vara lite ovala och följa hudens naturliga veckning, vilket på ryggen kan ge en lite ”julgransliknande” utbredning. Klåda kan förekomma, men är oftast mild. Utslagen försvinner spontant inom 6‍–‍8 veckor och smittar inte.

Utredning

Diagnosen baseras på den kliniska bilden. De vanligaste differentialdiagnoserna är guttat psoriasis och svampinfektion.

Behandling

Behandling är sällan nödvändig. Symptomatiskt vid klåda kan i första hand mjukgörande och topikala kortikosteroider rekommenderas, eventuellt med tillägg av UV‍-‍ljus 

(16)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.