Tillgänglighets­redogörelse för lakemedelsboken.se

Här hittar du tillgänglighetsutlåtandet för Läkemedelsboken. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Läkemedelsverket står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att alla användare av läkemedelsbokens webbplats ska kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen ska vara tillgänglig för webbanvändaren:

  • oavsett eventuella funktionsnedsättningar

  • oberoende om man exempelvis använder en liten mobilskärm eller en stor dataskärm när man besöker webbplatsen.  

Här beskriver vi hur läkemedelsbokens webbplats uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

  • Referensposter i referenslistorna på kapitlens referenssidor är inte tillgängliga.

  • Det finns tabeller på webbplatsen som inte är helt tillgängliga.

  • Beskrivningar av bilder och figurer är ibland inte tillräckligt utförliga för att bilder och figurer ska kunna betraktas som tillgängliga.

Därutöver har vi inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Så här rapporterar du brister till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Läkemedelsboken som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så här har vi testat webbplatsen

  • Vi har tagit hjälp av tredje part för en oberoende granskning av webbplatsen.

  • Senaste bedömningen gjordes den 8 november 2023.

  • Webbplatsen offentliggjordes den 7 juni 2023.

  • Redogörelsen uppdaterades senast den 19 februari 2024.


Tack för din återkoppling!

Om du frågat efter innehåll från Läkemedelsboken som inte är tillgängligt för dig och lämnat dina kontaktuppgifter hör vi av oss till dig inom kort. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.