Seborroiskt eksem

Seborroiskt eksem, också kallat mjälleksem, är mycket vanligt. I typiska fall är det lätt att känna igen, men kan i vissa fall vara svårt att skilja från andra dermatoser. Behandlingen inriktar sig både på att dämpa inflammation och reducera bidragande faktorer till uppkomst.

Uppemot fem procent av befolkningen drabbas någon gång under livet av seborroiskt eksem. Ofta är symptomen periodvisa och återkommande, ibland ihållande. Det tenderar att framför allt vara lokaliserat till områden som har mycket talgkörtlar, till exempel:

  • hårbotten
  • ögonbryn
  • näsvingeveck
  • hörselgångar
  • övre bröstkorg
  • ibland axiller, ljumskar och pubisregionen.

Jästsvamp, framför allt den på huden normalt förekommande Malassezia furfur, har visats ha en patogenetisk betydelse i kombination med endogena faktorer. Ibland ses försämring vid psykisk stress 

(5)

.

Utredning

I de flesta fall känns det seborroiska eksemet lätt igen på sitt utseende och framför allt lokalisation. Vid hårbottenbesvär med mycket fjällning kan psoriasis vara en viktig differentialdiagnos, liksom atopiskt eksem.

Behandling

Vid kraftigt eksem med mycket klåda behövs ofta en kortvarig behandling med topikala kortikosteroider, samtidigt med något topikalt antimykotikum. Till hårbotten lämpar sig ketokonazol i schampo-beredning bra i det avseendet. Vid lindrigare seborroiskt eksem utan så mycket klåda behövs sällan kortikosteroider. Det kan då vara tillräckligt med enbart antimykotika 

(5)

.

Det är viktigt att informera patienten om att eksemet ofta återkommer, eftersom Malassezia furfur ingår i hudens normalflora och inte är något som går att ”behandla bort” med antimykotika. Därför kan det vara lämpligt att efter förbättring övergå till lämplig underhållsbehandling, till exempel ketokonazol en gång per vecka (anpassat efter vilket intervall som räcker för att hålla eksemet under kontroll hos den enskilda individen).

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.