Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) uppträder i form av återkommande smärtsamma bölder i axiller, ljumskar, perineum och crena ani. Behandlingen består i första hand av lokalbehandling med klindamycin och azaleinsyra, men i de fall det är aktuellt är det också viktigt med rökstopp och viktnedgång. Svårare fall bör föranleda remiss till dermatolog.

Hidradenitis suppurativa är en sjukdom som yttrar sig med att patienten får recidiverande (minst två gånger per år) smärtsamma och/eller varbildande lesioner på ställen med hårfolliklar i områden med apokrina svettkörtlar, framför allt lokaliserade på:

 • axiller
 • ljumskar
 • perineum
 • crena ani.

Vid hidradenitis suppurativa förekommer också:

 • fistelbildningar
 • sinustrakter
 • abscesser
 • ärr.

Prevalensen i Europa uppskattas till cirka en procent av befolkningen. Hos cirka 30‍–‍40 % förekommer sjukdomen i släkten 

(57) (58)

.

Utredning

Anamnes och klinisk undersökning. HS delas in i olika stadier:

 • Hurley grad I: abscesser/‌inflammatoriska noduli utan hypertrofiska ärr eller fistelgångar.

 • Hurley grad II: återkommande abscesser med fistelgångar och hypertrofiska ärr antingen enstaka eller multipla spridda.

 • Hurley grad III: diffust utspridda abscesser och konglomerat med kommunicerande fistelgångar.

Behandling

Det är viktigt med rökstopp, då rökning är starkt kopplat till sjukdomsdebuten.

Då även övervikt är bidragande bör man informera om detta och uppmuntra åtgärder för viktreduktion. Vid smärta kan analgetika i form av icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ges i första hand.

Behandling vid Hurley grad I kan ske i primärvård, i form av Azelinsyra topikalt två gånger per dag kontinuerligt, med tillägg av Klindamycin-liniment två gånger per dag i tre månaders perioder. Ibland kan knivexcision av enstaka persisterande lesioner med primär suturering vara nödvändig 

(57) (58) (59) (60)

.

Hurley grad II och III handläggs av dermatolog. Det finns biologiska läkemedel att tillgå med indikation måttlig till svår aktiv HS, vid otillräckligt svar på konventionell systemisk HS‍-‍behandling.

Komplikationer

Depression och social isolering är inte ovanligt.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.