Hypostatiskt eksem

Hypostatiskt eksem uppstår till följd av ödem i huden, orsakad av sviktande venöst återflöde. Det är därför nästan uteslutande ett tillstånd som yttrar sig på underben och fötter. Adekvat ödemkompression är helt avgörande för en framgångsrik behandling.

Vid ödem orsakat av nedsatt venös funktion försämrar vätskeöverskottet förutsättningarna för nutrition och saturation till hudens celler. Följden är vävnadsskada och inflammation 

(6)

. Risken för övergång till bensår är påtaglig 

(7)

 

(8)

. Dessutom kan användning av olika lokala beredningar ge upphov till ett sekundärt kontakteksem.

Efter läkning ses ofta en brunaktig missfärgning av huden efter den inflammerade processen. Såväl hypostatiskt eksem som venös insufficiens i sig predisponerar för erysipelas, vilket är skälet till att just underbenen är den vanligaste lokalisationen för sådan infektion 

(9)

.

Utredning

Den kliniska bilden talar ofta för sig själv, i form av lokalisation och samtidig förekomst av pittingödem kring eksemet.

Vid osäkerhet kan kartläggning av den venösa cirkulationen med ultraljudsundersökning vara till hjälp. Vid misstanke om samtidig arteriell insufficiens är mätning av ankelblodtryck med ankel-brachialindex indicerat. Mätningen har betydelse för vilken kompressionsgrad av ödemet som ska tillämpas, och bör göras vid indikation.

Kartläggning av venös cirkulation med ultraljudsundersökning kan också utföras vid tveksamhet, men görs framför allt för att bedöma om patienten skulle ha nytta av kärlkirurgisk intervention.

Behandling

Vid hypostatiskt eksem är adekvat kompressionsbehandling av ödemet helt avgörande för läkning och risken för recidiv. Utöver detta är behandling med mjukgörare viktig, och ofta även topikala kortikosteroider, inte minst för att minska risken för sårutveckling 

(6)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.