Diffust håravfall

Diffust håravfall kan uppstå 3‍–‍6 månader efter exempelvis en svår infektion, bantning eller graviditet. Prognosen är i dessa fall god, med återväxt inom 6 månader. Ingen behandling krävs.

Diffust håravfall orsakas vanligen av så kallat telogent håravfall, som uppträder 3‍–‍6 månader efter till exempel:

 • en svår infektion
 • psykiskt trauma
 • intensiv bantning
 • graviditet.

Prognosen är god med återväxt av håret inom 6 månader. Andra ovanligare orsaker är:

 • endokrina sjukdomar
 • vissa läkemedel
 • lokala hårbottenförändringar
 • svår kronisk sjukdom/näringsbrist.

Utredning

Överväg provtagning med:

 • blodstatus
 • tyreoideastatus
 • C-reaktivt protein (CRP)
 • järn
 • vitamin B12
 • folat.

Behandling

Behandlingen är kausal.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.