Lichen sclerosus

Vid lichen sclerosus ses sklerotiska områden med sveda och/eller klåda i vulva och förhud. Behandling görs med en grupp IV-steroid efter det att diagnosen fastställts.

Lichen sclerosus är en kronisk hudsjukdom av okänd etiologi. Sjukdomen har en viss association till autoimmuna sjukdomar. Den yttrar sig typiskt som vita, strama, sklerotiska områden i vulva/förhud, ofta ackomanjerat med sveda och/eller klåda och rivmärken. Samlagssmärtor är vanliga på grund av lokalisationen.

Affekterade områden blir senare i förloppet ofta atrofiska, och ofta ses sammanväxningar och förträngning av förhuden 

(63)

. Det är viktigt med:

  • tidig diagnos
  • regelbunden uppföljning
  • noggrann information om sjukdomen
  • noggrann information om behandling.

Utredning

Diagnosen grundar sig på den kliniska bilden och anamnes kring besvären. Man behöver också differentialdiagnostiskt utröna förekomst av autoimmuna sjukdomar, såsom vitiligo.

Vid osäkerhet ska diagnosen bekräftas med stansbiopsi innan man sätter in behandling. Ibland kan det behövas upprepade biopsier för att fastställa diagnosen.

Behandling

Man ska inte påbörja behandling förrän diagnosen är säkerställd utifrån typisk klinisk bild eller med stöd av histopatologi.

Behandling ges i form av:

  • grupp IV-steroid en gång per dag i en månad
  • grupp IV-steroid varannan dag i en månad
  • därefter grupp IV-steroid två gånger per vecka i en månad.

Underhållsbehandling ska alltid initieras och fortgå livet ut, då åkomman förväntas bli livslång. Viktigt med regelbunden uppföljning för utvärdering av behandlingseffekten. Vid fimos och otillräcklig behandling av steroidbehandlingen kan kirurgisk åtgärd vara indicerad 

(64)

.

Komplikationer

Det är viktigt att uppföljning sker efter tre månaders behandling, eftersom det finns en viss risk för att tillståndet blir malignt. Risken är sannolikt mindre vid adekvat behandling av lichen sclerosus. Därför är det viktigt med regelbundna uppföljningar, vid behov eller en gång per år.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.