Erysipelas

Erysipelas (rosfeber) är en akut hudinfektion orsakad av betahemolyserande streptokocker (grupp A eller G), som inokuleras via skada i hudbarriären såsom sprickbildningar eller småsår. Det orsakar en djupare hudinfektion än den vid exempelvis impetigo, varför systemisk antibiotikabehandling alltid är indicerad.

Erysipelas manifesterar sig inom ett välavgränsat område med följande symptom:

 • rodnad
 • svullnad
 • smärta/ömhet
 • värmeökning.

Ibland är symptomen ackompanjerade med feber. Vanligaste lokaliseringen är:

 • underben
 • armar (särskilt efter strålbehandling)
 • ansikte/öra.

Erysipelas förekommer oftare i hudområden med ödem, varför exempelvis venös insufficiens är predisponerande. Tillståndet har viss tendens att recidivera på hudområden där det tidigare uppträtt 

(28)

.

Utredning

Diagnostiken baseras på den kliniska bilden. Viktiga differentialdiagnoser är:

 • akut ventrombos
 • gikt (särskilt om lokaliserad kring led)
 • herpes zoster
 • sårinfektioner.

Laboratoriediagnostik med till exempel C‍-‍reaktivt protein (CRP) har sällan något tilläggsvärde i differentialdiagnostiken, då detta även stiger vid flera av dessa tillstånd. Vid exempelvis samtidigt bensår och misstanke om sårinfektion kan sårodling vara av värde i händelse av terapisvikt mot ordinerade antibiotika.

Vid våldsam värk som inte motsvarar kliniken bör man ha ännu djupare mjukdelsinfektion i åtanke, såsom nekrotiserande fasciit 

(28)

.

Behandling

Erispelas kan i de flesta fall behandlas i öppenvård med penicillin, alternativt klindamycin vid penicillinallergi, medan patienter med följande tillstånd kan bli föremål för intravenös antibiotikabehandling och sjukhusvård:

 • allmänpåverkade
 • hög feber
 • snabb progress
 • sköra
 • nedsatt immunförsvar.

Vid förekomst av predisponerande faktorer såsom torr hud och venös insufficiens bör sådana patienter behandlas profylaktiskt för att minska risken för recidiv.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.