Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Kontakta redaktionen

Kontakta oss gärna, i första hand via e-post
lakemedelsboken@mpa.se
018–17 46 00 (Läkemedelsverkets växel)


Redaktör
Erika Brolin
leg. apotekare, farm.dr


Jävsdeklarationer

Läkemedelsbokens författare lämnar in jävsdeklarationer som bedöms och godkänns innan arbetet påbörjas. Om du vill ta del av någon jävsdeklaration, kontakta Läkemedelsverket (enklast via registrator@mpa.se). I slutet av varje kapitel finns förberedda mejl för detta.

Läkemedelsboken (LB) nu helt digital

Läkemedelsboken är numer endast en webbpublikation och den tryckta boken (LB 2014) kommer inte att distributeras efter den 31 december 2017. Vi hänvisar våra läsare till webben och till Läkemedelbokens app som finns att ladda ner till iOS (Apple) och Android.

Öppen källkod

Webbversionen av Läkemedelsboken är öppen källkod.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag via GitHub.

PDF

Observera att PDF-filerna motsvarar den tryckta versionen av Läkemedelsboken från 2014 och till skillnad från webbkapitlen inte uppdateras.
Visa enskilda kapitel som PDF  

Förord

Redaktionskommitté

Pressmaterial

Webbtjänster

Nyhet! Reviderade kapitel - februari 2018

Reviderade versioner av följande kapitel finns nu tillgängliga:

Trevlig läsning önskar redaktionen!


Reviderat kapitel december 2017

Kapitlet Inflammatoriska tarmsjukdomar har nyligen publicerats i en reviderad version. Trevlig vinterläsning!


Reviderat kapitel november 2017

I november 2017 har en reviderad version av kapitlet Tarmkanalens funktionsrubbningar publicerats. Trevlig läsning!


Reviderat kapitel september 2017

Vi har publicerat en reviderad version av kapitlet Olagliga läkemedel och olämpliga självtester.

Kapitlet har nu utökats med information om självtester i och med att utbudet av olika typer av självtester har ökat markant på senare år.


Reviderade och uppdaterade kapitel juli 2017

Under försommaren har vi publicerat omarbetade versioner av följande kapitel:

Vi har också gjort smärre uppdateringar i kapitlen om Epilepsi, Sömnstörningar och Sjukdomar i manliga genitalia. Uppdaterad text kan visas i rött genom ett val under Inställningar i respektive kapitel.


Nya reviderade kapitel

Vi har nu även publicerat reviderade versioner av kapitlen Hudsjukdomar och Alkohol - riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Trevlig vårläsning!


Reviderade kapitel 170328

I början av året har vi publicerat följande reviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Reviderade kapitel 161220

Mot slutet av året har vi publicerat följande, reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Fler reviderade kapitel 161109

Nu har vi publicerat ytterligare några nyreviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Reviderade kapitel 160930

Under september månad har vi publicerat fyra reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella. Trevlig läsning!


Om Läkemedels­boken

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.