Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. De uppdaterade texterna tillgängliggörs successivt på den nya webbplatsen. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.
Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Kontakta redaktionen

Kontakta oss i första hand med e-post via
registrator@lakemedelsverket.se
018–17 46 00 (Läkemedelsverkets växel)

Jävsdeklarationer

Läkemedelsbokens författare lämnar in jävsdeklarationer som bedöms och godkänns innan arbetet påbörjas. Om du vill ta del av någon jävsdeklaration, kontakta Läkemedelsverket (enklast via registrator@lakemedelsverket.se). I slutet av varje kapitel finns förberedda mejl för detta.

Läkemedelsboken (LB) nu helt digital

Läkemedelsboken är numer endast en webbpublikation och den tryckta boken (LB 2014) kommer inte att distribueras efter den 31 december 2017. Vi hänvisar våra läsare till webben och till Läkemedelsbokens app som finns att ladda ner till iOS och Android. För den som önskar går varje enskilt kapitel att ladda hem som en pdf-fil.

Öppen källkod

Webbversionen av Läkemedelsboken är öppen källkod.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag via GitHub.

Förord

Redaktionskommitté

Pressmaterial

Webbtjänster

Läkemedelsboken

Innehållet i Läkemedelsboken på denna webbplats uppdateras inte sedan årsskiftet 2018/2019 och viss information kan därför vara inaktuell. För senaste information inom respektive terapiområde hänvisas till aktuella vårdprogram, behandlings­rekommendationer och nationella riktlinjer..


Uppdaterade kapitel 2018

Ett nytt kapitel, som beskriver det generiska utbytet av läkemedel ur förskrivarens och farmaceutens synvinkel, finns nu tillgängligt:

Följande kapitel har genomgått större uppdateringar under 2018:

I kapitlen nedan har mindre uppdateringar gjorts:


Uppdaterade kapitel 2017

Följande kapitel har helt eller delvis uppdaterats under 2017:


Om Läkemedels­boken

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.