Läkemedelsboken ger producentobunden information om läkemedelsbehandling av vanliga sjukdomstillstånd.

Läkemedelsboken ger producentobunden information om läkemedelsbehandling av vanliga sjukdomstillstånd.

Nya Läkemedelsboken

Välkommen till nya Läkemedelsboken. Innehållsarbetet pågår och Läkemedelsverket kommer att publicera uppdaterade kapitel allt eftersom de blir färdiga. För övriga kapitel finns hänvisning till den tidigare versionen av Läkemedelsboken.

Terapiområden

Nedan finns en sammanställning av de terapiområden inom vilka vi har tagit fram och håller på att ta fram uppdaterat material. Under respektive terapiområde finns information om vilka kapitel som ingår.