Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Kontakta redaktionen

Kontakta oss gärna, i första hand via e-post
lakemedelsboken@mpa.se
018–17 46 00 (Läkemedelsverkets växel)


Redaktör
Erika Brolin
leg. apotekare, farm.dr


Jävsdeklarationer

Läkemedelsbokens författare lämnar in jävsdeklarationer som bedöms och godkänns innan arbetet påbörjas. Om du vill ta del av någon jävsdeklaration, kontakta Läkemedelsverket (enklast via registrator@mpa.se). I slutet av varje kapitel finns förberedda mejl för detta.

Läkemedelsboken (LB) nu helt digital

Läkemedelsboken är numer endast en webbpublikation och den tryckta boken (LB 2014) kommer inte att distribueras efter den 31 december 2017. Vi hänvisar våra läsare till webben och till Läkemedelsbokens app som finns att ladda ner till iOS och Android. För den som önskar går varje enskilt kapitel att ladda hem som en pdf-fil.

Öppen källkod

Webbversionen av Läkemedelsboken är öppen källkod.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag via GitHub.

Förord

Redaktionskommitté

Pressmaterial

Webbtjänster

Uppdaterade kapitel 2018

Följande kapitel har genomgått större uppdateringar under 2018:

I kapitlen nedan har mindre uppdateringar gjorts:


Uppdaterade kapitel 2017

Följande kapitel har helt eller delvis uppdaterats under 2017:


Uppdaterade kapitel 2016

Följande kapitel har helt eller delvis uppdaterats under 2016:


Om Läkemedels­boken

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.