Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Kontakta redaktionen

Kontakta oss gärna, i första hand via e-post. 
lakemedelsboken@mpa.se
018–17 46 00


Redaktör
Pernilla Örtqvist
leg. apotekare, farm.dr

Den tryckta utgåvan från 2014 (LB 2014)

Läkemedelsboken är numer en webbpublikation men det finns fortfarande (november 2016) kvar exemplar av den senast tryckta utgåvan från 2014. Sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt kan vid intresse få ett exemplar utan kostnad så länge lagret räcker. För distributionen av LB 2014 inom de olika landstingen svarar respektive läkemedelsråd/läkemedelskommitté, så kontakta dem i första hand.

Övriga intressenter ombeds kontakta redaktionen via lakemedelsboken@mpa.se för information om leveransvillkor och pris.

Jävsdeklarationer

Författarnas jävsdeklarationer har bedömts och godkänts enligt de riktlinjer som tagits fram i det myndighetsgemensamma jävsnätverket, www.lakemedelsverket.se. Jävsdeklarationerna finns tillgängliga på förfrågan till Läkemedelsverket. I slutet av varje kapitel finns förberedda mejl till registrator@mpa.se.

Öppen källkod

Webbversionen av Läkemedelsboken är öppen källkod.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag via GitHub.

PDF

Observera att PDF-filerna motsvarar den tryckta versionen av Läkemedelsboken från 2014 och till skillnad från webbkapitlen inte uppdateras.

Visa enskilda kapitel som PDF  

Förord

Författarregister

Redaktionskommitté

Pressmaterial

Webbtjänster

Reviderade kapitel 170328

I början av året har vi publicerat följande reviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!

Läs vidare »

Reviderade kapitel 161220

Mot slutet av året har vi publicerat följande, reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!

Läs vidare »

Fler reviderade kapitel 161109

Nu har vi publicerat ytterligare några nyreviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!

Läs vidare »

Reviderade kapitel 160930

Under september månad har vi publicerat fyra reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella. Trevlig läsning!

Läs vidare »

Fler reviderade kapitel

Nu har vi publicerat fler nyreviderade kapitel på www.lakemedelsboken.se

Det gäller:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Läs vidare »

Reviderade kapitel 160701

Under den gångna veckan har tre nyreviderade kapitel publicerats på www.lakemedelsboken.se

Läs vidare »

Läkemedelsförmånerna har reviderats

Kapitlet Läkemedelsförmånerna har reviderats

Läs vidare »

Nytt kapitel - Skattning av njurfunktion

Den digitala versionen av Läkemedelsboken har fått ett värdefullt tillskott med det helt nyskrivna kapitlet Skattning av njurfunktion. Författare är professor Carl-Gustaf Elinder.

Läs vidare »

Ytterligare produktresuméer för extemporeläkemedel med rikslicens

Produktresuméer för följande extemporeläkemedel med rikslicens går att nå via Läkemedelsboken:

Läs vidare »

Uppdaterat kapitel

Uppdaterat kapitel 2016-02-01

Läs vidare »

Om Läkemedels­boken

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.