Impetigo

Impetigo är en ytlig infektion i huden, orsakad av bakterier och i folkmun ofta kallad ”svinkoppor”. Sjukdomen är i de flesta fall beskedlig och kan skötas med egenvård, utan att sjukvården behöver involveras.

Impetigo är en ytlig hudinfektion begränsad till epidermis. I de flesta fallen orsakas den av stafylokocker (Staphylococcus aureus) men ibland också av grupp A-streptokocker (GAS), ensamt eller i kombination med stafylokocker 

(27)

 

(28)

.

Sjukdomen är vanligast förekommande hos barn, och sprids lätt genom kontaktsmitta. Det klassiska utseendet (krustös impetigo) utgörs av ett avgränsat område med vätskande, rodnade papler och ytliga ulcerationer som snabbt täcks av ”honungsgula” krustor, som ofta kliar.

Det är vanligt med satellitlesioner intill eller på andra kroppslokaler. Bullös impetigo är en något mindre vanlig variant och domineras av blåsor. Den orsakas alltid av Staphylococcus aureus, och är vanligare hos riktigt små barn.

Impetigo är i normalfallet ett okomplicerat tillstånd som inte medför någon allmänpåverkan. Vid samtidigt eksem kan kraftig spridning ske, liksom försämring av eksemet.

Utredning

Diagnosen ställs utifrån den kliniska bilden, men ibland kan en cirkulär lesion vara svår att utseendemässigt skilja från till exempel ringorm (orsakad av trådsvamp). Vid osäkerhet eller terapisvikt av ordinerad lokalbehandling kan odling bli aktuell. Odlingen tas då från vätskande lesionsområde.

Behandling

Grundbehandlingen vid impetigo är egenvårdsmässig, och kan ofta hanteras utan besök i vården vid typiska symptom, eller efter bedömning av sjuksköterska. 

I första hand tvättas lesionerna med tvål och vatten flera gånger om dagen så att skorporna försvinner och såren torkar ut, tillsammans med noggrann handhygien för att minska smittspridning. Vid behov, om otillräckligt av tvål och vatten, används utvärtes antiseptika som exempelvis klorhexidinlösning.

Antibiotikabehandling

Om tvätt med tvål och vatten samt behandling med klorhexidinlösning förblir otillräckligt föreligger indikation för behandling med antibiotika.

Vid begränsad utbredning av impetigo är förstahandsvalet topikal behandling med fusidinsyra.

Vid mer utbredd impetigo, regionala adeniter samt feber, peroralt, är förstahandsvalet flukloxacillin, eller något annat stafylokockantibiotikum.

Samtidiga tonsillitsymptom bör föranleda snabbtest för betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS). Om det visar sig att patienten har GAS är det lämpligt att behandla med fenoximetylpenicillin (som också kallas penicillin V) 

(9) (27) (28)

.

Vid recidiverande impetigo kan man misstänka stafylokockbärare i patientens omgivning. Det kan då vara värdefullt att kontrollera näs- och svalgodling på resterande familjen. Barn med impetigo bör, på grund av den höga smittsamheten, hållas hemma från barnomsorgen till dess att utslagen har torkat in.

Se även Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.