Follikulit, furunkel, karbunkel och abscess

Follikulit, furunkel, karbunkel och abscess är purulenta infektioner som utgår från hårsäckar och talgkörtlar. De orsakas vanligen av stafylokocker.  Behandlingarna skiljer sig väsentligt åt beroende på djup och svårighetsgrad.

Vid follikulit är infektionen ytlig och beskedlig, men kan ofta drabba flera folliklar inom ett och samma hudområde. Typiskt känns follikuliten igen som små intilliggande, gulvita pustler med omgivande hudrodnad. Tillståndet är i de flesta fall självläkande utan behandling.

En enstaka follikulit kan dock (om orsakad av bakterier) utveckla sig till en djupare infektion, och kallas då furunkel. Denna karaktäriseras då av svullnad och ömhet. Flera konfluerande furunklar kan i sin tur bilda en karbunkel, och/eller avancera till en abscess (varböld). Om patienten har en abscess är det inte ovanligt med samtidig feber.

Vid bakteriell follikulit är stafylokocker det i särklass vanligaste agenset, men även pseudomonas kan orsaka follikulit vid bad i otillräckligt klorerat vatten 

(29)

.

Behandling

Follikuliten är ytlig och okomplicerad, och behandlas i princip som impetigo, det vill säga i första hand med tvål och vatten eller antiseptika, och i andra hand med topikalt antibiotikum (fusidinsyra).

Förutom bakteriell genes kan follikulit också orsakas av jästsvamp (malassezia furfur), men är då ofta mer diffust och symmetriskt distribuerad främst till övre bål och överarmar, till skillnad från stafylokockfollikuliten, som är lokal och ofta avgränsad till ett litet hudområde. För mer information se avsnittet Mykoser, ”svampinfektioner”,

Icke-mikrobiella orsaker till follikulit är läkemedel (exempelvis litium) eller yttre, irritativ genes som till exempel rakning eller kemikalier.

Furunklar och karbunklar åtföljs som regel av lokal svullnad och ömhet. Furunklar är oftast självläkande inom någon vecka, medan risken för att en karbunkel övergår i abscess är större och kan behöva incideras.

Vid små och ytliga lesioner kan antiseptika förordas. Topikal antibiotika kan framför allt vara indicerat vid:

  • flera intilliggande lesioner
  • om övergång till karbunkel eller abscess
  • vid påtagligt ömmande eller recidiverande lesioner.

Recidiverande/kroniska besvär på hudområden med apokrina svettkörtlar bör differentialdiagnostiskt föra tankarna åt hidradenitis suppurativa (se avsnittet Hidradenitis suppurativa), och det kan bli aktuellt med remittering till hudklinik.

Grundbehandlingen vid abscess är:

  • incision
  • tömning av pus
  • påföljande spolning av varhålan med koksaltlösning.

Vid samtidig feber är tillägg med peroralt stafylokockantibiotikum som regel indicerat. För övrigt brukar abscessen läka ut väl av själva tömningen.

Vid högfebrilitet och om patienten är kraftigare allmänpåverkad kan remittering till akutmottagning vara indicerad 

(29)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.