Lichen planus (tidigare lichen ruber planus)

Lichen planus kan vara mycket besvärlig, på grund av sina starkt kliande hudutslag, framför allt typiskt lokaliserade på volarsidan av handlederna och pretibialt. Sjukdomen kan dock även drabba munslemhinna, genitalia och naglar. Den kan vara läkemedelsutlöst. Behandlingen utgörs av topikala grupp III-steroider. Vid svåra fall behövs remiss till dermatolog.

Tidigare kallades hudsjukdomen lichen ruber planus. Lichen planus manifesterar sig vanligen som kliande platta, rosa- till violettfärgade glänsande papler lokaliserade på handledernas insida.

Palperna kan också förekomma pretibialt, genitalt samt på naglar. I munslemhinnan kan vitaktiga stråk ses. Dessa kan vara symtomlösa men ibland kan ulcerationer uppstå. Efter utläkning av hudlesioner kan brunpigmentering kvarstå i flera månader på grund av pigmentinkontinens.

Utredning

Exakta bakomliggande orsaker är okända men lichenoida läkemedelsreaktioner kan utlösas av till exempel:

 • angiotensin converting enzyme (ACE)‍-‍hämmare
 • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
 • antiepileptiska läkemedel
 • antimalariapreparat
 • guld
 • litium
 • amalgam
 • metyldopa
 • tumour necrosis factor (TNF)‍-‍alfahämmare
 • hydroklortiazid.

Ofta tas stansbiopsi för att bekräfta diagnosen.

Behandling

Vid besvär från huden ges behandling med:

 • grupp III steroid dagligen i två veckor
 • därefter grupp III steroid varannan dag i två veckor
 • därefter grupp III steroid två gånger per vecka i två veckor.

Följ upp patientens behandlingsresultat efter några veckors behandling. Ibland kan längre underhållsbehandling krävas med behandling två gånger per vecka upp till sex månader. Kombinera med mjukgörande krämer 

(61) (62)

.

Vid behandlingssvikt ska man skicka remiss till dermatolog. En dermatolog kan initiera behandling med ultravioletta B‍-‍strålar (UVB), metotrexat, eller andra systemläkemedel. Vid svåra besvär i munhålan bör kontakt med tandläkare ske för initiering av adekvat behandling.

Komplikationer

Candida-infektion i munhålan vid behandling med lokala steroider.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.