Kombinations­behandling med cytostatika­konjugerade antikroppar 

Antikroppar kan också kopplas till ett cytostatikum eller en radioaktiv molekyl i form av konjugerade antikroppar.

Vid Her2-positiv bröstcancer kan behandling med Her‍-‍2 antikroppen trastuzumab konjugerad till mikrotubulihämmaren emtansin eller trastuzumab konjugerad till topoisomerashämmaren deruxtekan vara effektivt.

Vid Hodgkin lymfom kan behandling ges med CD30‍-‍antikroppen brentuximab konjugerad till mikrotubulihämmaren vedotin. Vid lymfom finns CD79b‍-‍antikroppen polatuzumab konjugerad till vedotin och CD20‍-‍antikroppen ibritumomab konjugerad till den radioaktiva isotopen 90Y. Vid CD22 uttryckande prekursor ALL finns indikation för inotuzumab ozogamicin, där en monoklonal antikropp kopplats samman med toxinet N‍-‍acetyl-gamma-calicheamicin dimethylhydrazide som aktiveras i cellen och orsakar DNA-skador. Bispecifika antikroppar utgör ett specialfall, (se vidare på sidan Immunterapi och cellterapi).

Graviditet

Behandling med målriktade läkemedel värderas individuellt under graviditet.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.