Bispecifika antikroppar och specialformer av immunterapi

Bispecifika antikroppar kopplar samman cancercellerna med immunceller för ökad celldöd. Flera bispecifika antikroppar är under utveckling och prövning.

Glofitamab och epkoritamab används vid behandling av diffust storcelligt B‍-‍cells lymfom. Dessa bispecifika antikroppar binder till CD20 på B‍-‍celler och till CD3 på T‍-‍celler.

Blinatumomab riktas mot CD19 och CD3 och används vid akut lymfatisk leukemi.

Teklistamab och talkvetamab används vid behandling av myelom och är bispecifika antikroppar som binder till anti‍-‍B‍-‍cellsmognadsantigen på myelomceller och CD3 på T‍-‍celler.

Andra bispecifika antikroppar, såsom odronextamab mot diffust storcelligt B‍-‍cellslymfom och follikulärt lymfom, är under utredning för godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Än så länge gäller dessa behandlingar endast för återfall i respektive sjukdom.

Talidomid och lenalidomid är specialformer av immunterapi. Läkemedlen verkar huvudsakligen antiangiogenetiskt och immunmodulerande, och används vid behandling av myelom.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.