Centrala begrepp

Centrala begrepp som används inom medicinsk onkologisk behandling.

Adjuvant behandling

Adjuvant behandling ges efter annan terapiform, vanligen kirurgi. Adjuvant behandling ges postoperativt med målsättningen att eliminera mikrometastaser vid cancersjukdom.

Behandlings­regim/‌cytostatika­cykel

Behandlingsregim/‌cytostatikacykel är beteckningen för den medicinska behandling som ges med ett eller flera kombinerade antitumorala läkemedel i särskilt definierade doser och tidsintervall, vanligen med 1‍–‍4 veckors mellanrum mellan kurerna.

Högdos­behandling

Högdosbehandling avser kombinationsbehandling, vanligen med cytostatika, i så hög dos att benmärgen slås ut, varefter man ersätter denna genom en perifer infusion av stamceller, så kallat stamcellsstöd, som kan komma från patienten själv (autolog transplantation) eller från en kompatibel givare (allogen transplantation).

Neoadjuvant

Neoadjuvant behandling ges innan operation i syfte att minska tumörens utbredning, eliminera mikrometastatisk sjukdom och förbättra möjligheten till bot.

Palliativ behandling

Palliativ behandling ges i syfte att minska sjukdomssymtom och förlänga överlevnaden.

Precisions­medicinsk behandling

Precisionsmedicinsk behandling är specifikt anpassad till patientens diagnos och biomarkörer, ofta i form av förvärvade genetiska egenskaper hos tumören.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.