T-cellsterapi

Behandling med CAR‍-‍T‍-‍celler och terapeutiska T‍-‍cellsreceptorer ingår i begreppet cellterapi.

Cellterapi innefattas i begreppet avancerade terapier (Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) som omfattar:

  • genterapi
  • cellterapi
  • vävnadstekniska produkter
  • kombinationsläkemedel för avancerad terapi.

Här diskuteras Chimeric Antigen Receptor T‍-‍cellsbehandling (CAR‍-‍T) som kombinerar B-cellernas målsökande förmåga med T‍-‍cellernas celldödande egenskaper samt behandling med rekombinanta T‍-‍cellsreceptorer (TCR).

CAR-T-celler innehåller en genetiskt modifierad T‍-‍cellsreceptor kombinerad med ett målsökande antikroppsfragment. T‍-‍celler utvinns ur perifert blod från patienten och kopplas till en CAR‍-‍receptor, exempelvis mot CD19.

Behandling med CAR-T-celler används vid hematologiska maligniteter som:

  • akut lymfatisk leukemi
  • diffust storcelligt B‍-‍cellslymfom
  • follikulärt lymfom
  • mantelcells lymfom
  • multipelt myelom.

Än så länge gäller denna läkemedelsbehandling enbart i recidivsituation. Före CAR‍-‍T‍-‍cellsbehandling ges immunsupprimerande cytostatikabehandling.

TCR designas för att känna igen olika kombinationer av specifika peptider och humant leukocytantigen (HLA). TCR‍-‍T‍-‍celler kan därmed specifikt känna igen och eliminera tumörceller och begränsas inte av tumörcellernas uttryck av ytantigen utan kan också riktas mot specifika intracellulära antigen. Behandlingsprincipen är ny och dess fulla potential ännu osäker.

Behandlingen är oberoende av patientens egna T‍-‍celler, men otillräcklig T‍-‍cellsaktivering och möjligheten att utveckla TCR‍-‍T‍-‍celler med tillräcklig affinitet och funktion kan vara begränsande för behandlingens effekt.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.