Immunterapi och cellterapi

Immunterapi och cellterapi är samlingsbegrepp för flera olika immunmodulerande behandlingar som innefattar kontrollpunktshämmare (checkpointhämmare), CAR‍-‍T‍-‍celler, och terapeutiska T‍-‍cellsreceptorer.

Kontrollpunktshämmare, CAR‍-‍T‍-‍celler, och terapeutiska T‍-‍cellsreceptorer utnyttjar det kroppsegna immunförsvaret för att behandla cancersjukdomar. Tumörcellen blockerar T‍-‍cellernas aktivitet genom att binda till PD-1 receptorn på T‍-‍cellernas yta. PD-1 antikroppar reaktiverar patientens eget immunförsvar genom att hämma denna bindning (se figur 1).

Vid cellterapi återförs genetiskt modifierade celler till kroppen. CAR‍-‍T‍-‍celler är genetiskt modifierade T‍-‍celler som specifikt binder till tumörantigen på cancercellernas yta och därmed angriper cancercellen (se figur 2).

Behandling med kontrollpunktshämmare. Se beskrivning av figuren nedan.

Tumörcellen blockerar T‍-‍cellernas aktivitet genom att binda till PD‍-‍1 receptorn på T‍-‍cellernas yta. PD‍-‍1 antikroppar reaktiverar patientens eget immunförsvar genom att hämma denna bindning.

Förkortningar förklaring:

  • PD-1 = Programmed death1 receptor
  • PD-L1 = Programmed death receptor ligand
  • MHC = Major Histocompatibility Complex
  • TCR = T-cell receptor.
Behandling med CAR‍-‍T. Se beskrivning av figuren nedan.

CAR-T-celler är genetiskt modifierade T‍-‍celler som specifikt binder till tumörantigen på cancercellernas yta och därmed angriper cancercellen.

Förkortningar förklaring:

  • CAR = Chimär antigenreceptor
  • VH: variabel domän av antikroppens tunga kedja
  • VL: variabel domän av antikroppens lätta kedja.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.