Ingrepp på patienter behandlade med antikoagulantia

För patienter som behandlas med antikoagulantia finns det ett antal rekommendationer att följa inför planerad kirurgi.

Mindre hudkirurgi och mjukdelspunktioner kan utföras på warfarinbehandlade patienter vid terapeutiskt protrombinkomplex (international normalized ratio) (PK(INR)) med kompression efteråt 

(38)

.

Vid större kirurgi, ledpunktioner och biopsier av inre organ måste PK(INR)‍-‍värdet sänkas till 1,5 vilket bör göras i samråd med antikoagulations (AK)‍-‍mottagning.

Tandextraktion kan göras vid terapeutiskt PK(INR) (2–3). Vid tandextraktion ska patienten vid behov ha en sudd indräkt i tranexamsyra under en dryga halvtimme efter ett ingrepp samt rekommenderas att avstå från varm dryck och föda första dygnet efter en extraktion.

Grundprincipen för Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia (NOAK)‍-‍behandling i samband med invasiva ingrepp eller kirurgi är att NOAK sätts rutinmässigt ut två dagar innan ingreppet i fråga.

Vid mindre ingrepp med låg blödningsrisk kan NOAK sättas ut 1 dag innan. Återinsättning av NOAK görs 1‍–‍2 dagar efter invasiva ingrepp/kirurgi.

Vid tandingrepp bör NOAK inte sättas ut, men rutin är att hoppa över morgondosen på operationsdagen. För specifika råd om respektive preparat, var god se rekommendationer från Svenska sällskapet för trombos och hemostas 

(38)

. Grundprincipen för NOAK gäller även för hepariner.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.