Graviditet och trombos

Venös tromboembolism (VTE) är relativt ovanligt men allvarligt tillstånd under eller efter graviditet. Vid ökad risk kan profylaktisk behandling ges. Vid konstaterad VTE ska behandlingen inledas på sjukhus.

Incidensen av tromboembolism är ungefär 1 på 1 000 graviditeter, det vill säga ungefär 10 gånger högre jämfört med icke-gravida kvinnor 

(41)

.

Riskfaktorer för VTE under och efter graviditet är följande:

  • body mass index (BMI) > 28 kg/m2
  • tidigare venös tromboembolism
  • varicer, trombofili
  • akut kejsarsnitt
  • preeklampsi
  • rökning.

Profylax

Kompressionsstrumpor rekommenderas profylaktiskt vid ökad risk. Farmakologisk profylax ges med lågmolekylära hepariner (LMH), men dosen beror på graden av trombosrisk och kan behöva justeras under en graviditet. Denna behandling bör skötas via specialistmottagning.

Under­sökningar

Vid misstänkt djup ventrombos (DVT) drivs diagnostiken i första hand med ultraljud. För bäckentrombos helst med magnetkamera.

Lungemboli diagnostiseras med lungscintigrafi, datortomografi eller bilateralt ultraljud av benens vener.

D-dimertest och användning av till exempel risk scores är inte validerade att använda på gravida, men valideringsstudier pågår. Ultraljud görs därför på vidare indikation för gravida än för andra vid klinisk misstanke om trombos.

Vid helbenssvullnad borde isolerat bäckenvenstrombos misstänkas och om ultraljud inte kan utesluta det borde vidare utredning göras med magnetisk resonanstomografi (MR). Nio utav tio DVT hos gravida är i vänster ben.

Läkemedels­behandling

Behandling av VTE bör inledas på sjukhus. Som rutinbehandling används LMH och i särskilda undantagsfall ofraktionerat heparin. Warfarin och NOAK är kontraindicerade vid graviditet. För sekundärprofylax är LMH att föredra.

Efter förlossningen är warfarin ett alternativ till LMH, då passagen till modersmjölken är försumbar. Non vitamin-K Orala AntiKoagulantia (NOAK) rekommenderas för närvarande inte till gravida eller ammande kvinnor.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.