Behandling av tromboflebit

Tromboflebit svarar som regel på behandling med antikoagulantia.

Dokumentationen är bristfällig när det gäller behandling av tromboflebit. Korta isolerade tromboflebiter med liten risk för djup trombos har föreslagits att i smärtstillande syfte behandlas med antiinflammatoriska läkemedel som till exempel ibuprofen 400 mg 3 gånger/dag.

Ett annat alternativ kan vara heparinoider lokalt. Lokal applikation av Hirudoid-salva kan ge god symtomlindring och majoriteten av patienterna svarar bra på behandling 2 gånger dagligen under några veckor. Lågmolekylära hepariner (LMH) i halv eller full behandlingsdos i 1‍–‍2 veckor, eller tills de akuta symtomen avklingat, kan vara indicerat som symtomatisk behandling och profylaktisk åtgärd mot trombotisering av djupare kärl.

Fondaparinux (2,5 mg x 1 subkutant) är det enda läkemedlet med ytlig tromboflebit som godkänd indikation. För dosering se produktresumé.

Vid ytlig tromboflebit och samtidig djup ventrombos ges behandling för denna. Kirurgi i form av akut hög underbindning kan övervägas om medicinsk behandling med LMH inte ger någon tillfredställande effekt vid migration av tromboflebiten till vena saphena magna på låret som närmar sig ljumsken. Detta eliminerar risken för propagation av trombosen och lungembolisering.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.