Behandling

Objektivt verifierad venös tromboembolism (VTE) ska behandlas med antikoagulantia.

Även om VTE har en komplex patofysiologi

(4) (14)

 är det ur klinisk synvinkel koagulationen av plasma som har en speciellt viktig roll vid VTE. Detta eftersom det finns en dokumenterad behandlingseffekt av de läkemedel som primärt påverkar plasmakoagulationen 

(3) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

.

Läkemedel med antikoagulerande egenskaper är:

  • lågmolekylärt heparin (LMH)
  • warfarin
  • Non-vitamin K Oral Antikoagulants (NOAC eller NOAK för svensk förkortning).

Det finns även ett annat namn som används för NOAK och det är ”Direct Oral Anticoagulants” (DOAC). I den här texten används förkortningen NOAK för att beskriva läkemedelsgruppen.

Initialt ska all VTE behandlas under 3‍–‍6 månader. Obehandlad VTE har en mycket hög mortalitet. Efter att man har inlett behandling med antikoagulantia får patienten röra sig fritt. Antitrombosstrumpa rekommenderas initialt och är framför allt viktigt hos patienter med proximaltrombos och svullnad. Patienter med uttalade besvär efter 1‍–‍2 månader kan ha nytta av ytterligare kompressionsbehandling.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.