Utredning

Venös tromboembolism är en sjukdom med många manifestationer. Därför är en strukturerad anamnes och utredning viktigt.

Vid misstanke om djup ventrombos (DVT) eller lungemboli ska man göra en klinisk bedömning tillsammans med en sannolikhetsbedömning, med hjälp av ett Wells score test.

Resultatet av Wells score avgör fortsatt utredning

Resultatet av Wells score avgör om ett D‍-‍dimer ska analyseras eller om man bör fortsätta med objektiv diagnostik för att verifiera DVT/lungemboli, med

  • ultraljud/flebografi
  • datortomografisk lungangiografi (DTLA)
  • ventilations- och perfusionsskintigrafi (V/P scint).
Utredningsalgoritm vid misstänkt DVT eller lungemboli. Se beskrivning av figur 1 nedan.

Vid misstänkt djup ventrombos (DVT) eller lungemboli (LE) görs en klinisk bedömning samt ett Wells score test. Om DVT/lungemboli är osannolik görs ett D‍-‍dimer test, vid negativit D‍-‍dimer test kan DVT/lungemboli uteslutas. Vid ett positivt D‍-‍dimer test eller om den kliniska bedömningen och Wells scoretestet visar att DVT/lungemboli sannolikt föreligger görs antingen ultraljud, flebografi, datortomografisk lungangiografi (DTLA) eller V/P scint. Om resultaten av dessa tester är negativa kan man utesluta DVT/lungemboli. Vid positiva resultat av testerna föreligger DVT/lungemboli.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.