Tromboflebit

Tromboflebit är en inflammerad trombos i ett ytligt blodkärl. Patienter med tromboflebit bör alltid undersökas för att utesluta djup ventrombos (DVT).

Tromboflebit eller ytlig trombos är vanligt. Tillståndet debuterar ofta som en palpabel och ömmande kärlsträng i underhuden, som på underbenet ibland sträcker sig upp på låret.

Ofta finns ett starkt inflammatoriskt inslag med sekundär trombosbildning. Tromboflebit kan uppstå i:

  • ett kärl, som retats av läkemedel eller bakterier
  • vid kirurgi av varicer
  • spontant i varicer
  • eller sekundärt till vissa sjukdomar (malignitet, Behçets syndrom eller morbus
    Bürger).

Tromboflebit kan också uppstå i ökad frekvens vid vissa trombofilier, såsom APC‍-‍resistens och vid brist på protein C eller protein S.

Eftersom DVT i samma eller i det kontralaterala benet förekommer samtidigt hos 10‍–‍50 % hos patienter med ytlig trombos bör man alltid utföra noggrann status och undersöka båda benen.

D-dimer kan vara ökad vid en ytlig tromboflebit, men få studier har undersökt D‍-‍dimernivåer vid ytlig tromboflebit. Wells score är inte heller validerat vid ytlig tromboflebit.

Ultraljud görs på liberal indikation vid tromboflebit för att utesluta DVT. Ultraljud bör alltid göras när större vener, till exempel vena saphena magna och vena saphena parva, är drabbade.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.