Symtomgivande venös tromboembolism

Symtomen vid venös tromboembolism (VTE) kan vara ospecifika. Därför är en strukturerad anamnes och utredning viktig.

Symtom vid djup ventrombos

Anamnesen är viktig hos patienter med misstänkt djup ventrombos (DVT) och eventuella utlösande riskfaktorer bör eftersökas.

För mer information se avsnittet Riskfaktorer på sidan Bakgrund.

Venobstruktion och inflammation förklarar många av symtomen och de kliniska tecknen vid DVT. Symtomen varierar från mycket lindriga till uttalade besvär. De kliniska symtomen är för ospecifika för att ensamma tillåta säker diagnos 

(10)

.

Flera symtom och fynd har visat sig ha diagnostiskt värde som del i det väletablerade Wells score-testet. Wells score är en klinisk poängbaserad bedömning vid djup ventrombos 

(11)

.

För mer information se avsnittet Wells score på sidan Diagnostik.

Symtom och fynd av diagnostiskt värde är:

 • lokaliserad ömhet längs djupa vener
 • ensidig konsistensökning, rodnad och värmeökning
 • ensidig svullnad med vadomfång > 3 cm större på den symtomgivande sidan jämfört med den asymtomatiska
 • synliga venkollateraler (inte enbart åderbråck).

Differentialdiagnoserna till DVT är många.

Några vanliga differentialdiagnoser till DVT

Vid inflammation:

 • hudinfektion
 • erysipelas
 • artrit
 • tromboflebit

Vid venös stas, lymfstas:

 • lymfödem
 • posttrombotiskt syndrom
 • venös obstruktion, annan genes
 • hjärtsvikt (bilateral bensvullnad)
 • hypoproteinemi på grund av lever- eller njursjukdom (bilateral bensvullnad)

Övriga tillstånd:

 • fraktur
 • arteriell ischemi
 • bakercysta
 • hematom
 • akillessenruptur
 • muskelruptur
 • ledutgjutning

Symtom vid lungemboli

Vid lungemboli kan det finnas både en respiratorisk och en hemodynamisk komponent i den kliniska symtombilden. Precis som vid DVT kan symtomen vid lungemboli vara diffusa och vid misstanke ska patienten frågas om eventuella utlösande riskfaktorer 

(12)

.

För mer information se avsnittet Riskfaktorer på sidan Bakgrund

Det vanligaste symtomet och fyndet vid lungemboli är andfåddhet som kan utgöras av endast dyspne (självupplevd andfåddhet 79 %) eller även av takypne (observerad ökad andningsfrekvens > 20). I Wells score för lungemboli ingår som symtom och fynd enbart takykardi (hjärtfrekvens > 100) och hemoptys 

(13)

. Stor vikt läggs vid kliniska tecken på DVT samt vid riskfaktorer, som:

 • immobilisering
 • aktiv malignitet
 • tidigare genomgången VTE.

Differentialdiagnoserna till lungemboli är liksom för DVT många.

Några vanliga differentialdiagnoser till lungemboli

Vid akut dyspné:

 • hjärtsvikt
 • förmaksflimmer
 • pneumothorax
 • astma
 • pneumoni
 • bronkit
 • vaskulit

Vid pleuritsmärta:

 • pleurit
 • pneumothorax
 • pneumoni
 • perikardit
 • tumör
 • vaskulit

Vid hemoptyst:

 • tumör
 • pneumoni
 • tuberkulos (TBC)
 • mitralisstenos
 • bronkit
 • vaskulit

Vid högersvikt:

 • hjärtinfarkt
 • hjärttamponad
 • myokardit
 • pneumoni
 • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Vid chock:

 • hjärtinfarkt
 • blödning
 • sepsis
 • hjärttamponad

Många patienter med letal lungemboli har sökt sjukvård upprepade gånger utan att få rätt diagnos, vilket illustrerar den ofta diffusa symtombilden och de många differentialdiagnoserna.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.