Global samverkan

Läkemedelsmyndigheter i olika delar av världen utbyter erfarenheter med varandra kring ansökningsprocesser för godkännande av läkemedel.  

Det finns en överenskommelse mellan EU och USA som gör det möjligt att utbyta erfarenheter med varandra kring ansökningsprocesser för läkemedel. Det är Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och det amerikanska FDA (Food and Drug Administration) som har en så kallad sekretessöverenskommelse. Överenskommelsen innebär att USA och EU kan utbyta erfarenheter även under pågående utredningsprocesser för läkemedel. 

Detta samarbetsavtal har gjort det möjligt att få en större samsyn kring processen för godkännande av läkemedel. Samsynen gäller både före och efter att ett läkemedel har introducerats på marknaden. Besluten om godkännande av ett läkemedel tar dock EMA och FDA separat på respektive myndighet.

Globalt samarbete

Både utvecklingen av läkemedel och läkemedelsmarknaden är idag global. Det gäller till viss del också regleringen av läkemedel.

Det pågår ett globalt samarbete mellan USA, Japan och EU samt ytterligare internationella partners inom International Conference of Harmonisation (ICH). Samarbetet har pågått i många år och rör riktlinjer för vilka krav som länderna ska ställa. Det rör inte beslut i enskilda ärenden.

Läkemedelsverkets representanter är aktiva i detta arbete. Det pågår en expansion av ICH‍-‍arbetet. Ambitionen är att ICH‍-‍samarbetet ska bli en global process där fler länder deltar i expertarbetet.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.