Biosimilarer

Läkemedelsmyndigheterna kräver att företagen demonstrerar en långtgående likhet i struktur med hjälp av fysikalisk-kemiska metoder. För biologiska läkemedel med komplex struktur går det inte alltid att fullständigt visa strukturell identitet.

Därför kräver läkemedelslagstiftningen att företagen även redovisar studier av farmakokinetik och farmakodynamik och ofta även effekt och säkerhet, för att ytterligare bekräfta att den fysikalkemiska karaktäriseringen inte har missat några potentiellt kliniskt relevanta skillnader.

År 2006 godkändes den allra första biosimilaren i EU. Sedan dess har läkemedelsmyndigheterna godkänt ett stort antal biosimilarer.

Exempel på enklare biosimilarer som EU har godkänt är:

  • epoetin
  • filgrastim
  • tillväxthormon
  • insulin.

Exempel på en mer komplexa biosimilarer som EU har godkänt är monoklonala antikroppar.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.