Bedömning av dehydrering

Måttlig dehydrering innebär en vätskeförlust motsvarande cirka fem procent av kroppsvikten utan tecken på chock medan svår dehydrering innebär vätskeförlust motsvarande cirka tio procent av kroppsvikten och kliniska symtom på begynnande eller manifest chock.

Måttlig dehydrering innebär en vätskeförlust motsvarande cirka fem procent av kroppsvikten utan anamnestiska eller kliniska tecken på chock. De symtom som finns på intorkning kan vara:

 • trötthet
 • torr hud
 • torra slemhinnor
 • små urinmängder.

Hos barn ses dessutom förlängd kapillär återfyllnad > 2 sekunder och ökad andningsfrekvens.

Svår dehydrering innebär vätskeförlust motsvarande cirka tio procent av kroppsvikten och kliniska symtom på begynnande eller manifest chock. De symtom som framför allt ses hos vuxna är:

 • mycket torra slemhinnor
 • snabb och svag puls
 • lågt blodtryck
 • konfusion.

Hos barn ses följande symtom 

(19)

:

 • förlängd kapillär återfyllnad > 3 sekunder
 • insjunkna ögon
 • nedsatt hudturgor.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.