Smittskydds­åtgärder

Smittskyddsåtgärder syftar till att klarlägga hur patienten kan ha smittats, om flera kan ha smittats av samma smittkälla och om det finns risk att smittan kan ha förts vidare till andra. Vissa tarminfektioner är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen. Behandlande läkare ansvarar för att man gör smittspårning och eventuell kontrollprovtagning och att patienten får förhållningsregler.

Vissa tarminfektioner är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen. Dessa delas upp i allmänfarliga sjukdomar, där läkare och patient har lagstadgade skyldigheter, och övriga anmälningspliktiga sjukdomar enligt Smittskyddsförordningen, se Anmälningspliktiga tarminfektioner enligt Smittskyddslagen – Faktaruta 7. Folkhälsomyndigheten för nationell statistik över dessa diagnoser.

Smittskyddsanmälan ska göras elektroniskt hos SmiNet senast dagen efter det att diagnosen ställts. Behandlande läkare ansvarar för att smittspårning och eventuell kontrollprovtagning blir utförd och att patienten får förhållningsregler enligt de smittskyddsblad som finns att hämta för varje diagnos hos Smittskyddsläkarföreningen. God hand- och livsmedelshygien är alltid viktig.

Anmälnings­pliktiga tarm­infektioner

 • Infektion med Cryptosporidium

 • Infektion med Entamöba histolytica

 • Vibrioinfektion exklusive kolera

 • Yersiniainfektion


Allmänfarliga tarminfektioner

 • Campylobacterinfektion

 • Giardiainfektion

 • Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC)

 • Kolera

 • Paratyfoidfeber

 • Salmonellainfektion

 • Shigellainfektion

 • Tyfoidfeber

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.