Uppföljning

Man bör följa upp de patienter som har drabbats av anmälningspliktiga tarminfektioner i enlighet med de anvisningar som finns i Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad.. För patienter som kräver sjukhusvård kan man behöva vissa smittskyddsåtgärder för att minska risken för smitta på avdelningen.

Information om uppföljning av anmälningspliktiga tarminfektioner finns i Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad.

Patienter med misstänkt infektiös diarré som behöver vård på sjukhus bör vårdas på enkelrum med egen toalett så länge diarréer eller kräkningar pågår. Risk för vårdrelaterad smitta är störst vid infektion med norovirus och C. difficile.

Basala hygienrutiner ska alltid användas i patientnära vårdarbete, såsom:

  • handhygien
  • mekanisk handrengöring med tvål och vatten, utöver handsprit, (handsprit är ofta otillräckligt vid tarmsmitta)
  • handskar
  • skyddskläder
  • stänkskydd (vid behov).

Vid diarréutbrott inom sjukvården kontaktas avdelningen för vårdhygien för diskussion om smittskyddsåtgärder. Intagningsstopp eller kohortvård, där särskilt avdelad personal vårdar patienterna, får ibland tillgripas vid utbrott av vinterkräksjuka 

(23) (34)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.