Bakgrund

Infektioner i tarmkanalen utgör globalt sett ett av de största hälsoproblemen med hög barnadödlighet i låginkomstländer. I hög- och medelinkomstländer är sjukdomsförloppet däremot ofta kortvarigt och godartat och dödligheten är låg.

Infektioner i tarmkanalen utgör globalt sett ett av de största hälsoproblemen och är tillsammans med luftvägsinfektioner den vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. Dödligheten är störst i låginkomstländer där brist på rent vatten, dålig hygien och undernäring bidrar till hög sjuklighet. Tarminfektioner är också ett vanligt sjukvårdsproblem i hög- och medelinkomstländer med en incidens på 0,5‍–‍2 sjukdomsepisoder per person och år. Sjukdomsförloppet är i dessa länder ofta kortvarigt och godartat och dödligheten är låg.

De flesta vårdkontakter i Sverige sker inom primärvården. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas vårdas dock årligen cirka 10 000 personer på sjukhus på grund av tarminfektion med en medelvårdtid på cirka fyra dygn.

Den viktigaste behandlingsåtgärden är att ersätta vätske- och saltförluster. Antibiotikabehandling har i de flesta fall ingen eller endast marginell effekt.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.