Behandling

Den viktigaste behandlingsåtgärden vid infektiös diarré är att ersätta vätske- och saltförluster. Antibiotikabehandling har vanligen endast marginell effekt och ges bara i utvalda fall.

Den viktigaste behandlingsåtgärden vid infektiös diarré är att ersätta vätske- och saltförluster. De flesta patienter med tarminfektion klarar sig hemma om de kan tillgodogöra sig tillräckligt med vätska. Vid svårigheter att få i sig tillräckligt med dryck är vätskeersättning, som finns att köpa på apotek, ett bra alternativ. En sådan balanserad lösning med socker och salt absorberas som regel även om tarmen är skadad av en infektion, vilket gör att man bättre tillgodogör sig vätskeintaget. Specifika kostråd har tveksam evidens. Vätska är viktigast och därefter snar återgång till normalkost. Det kan vara klokt att undvika fettrik mat och mejeriprodukter tills tarmen normaliserats.

Åtgärder

Antibiotikabehandling har vanligen endast marginell effekt och ges bara i utvalda fall, se Behandling av bakteriella tarminfektioner - Faktaruta 5, och Behandling av intenstinala protozoer - Faktaruta 6.

För empirisk behandling av svår enterit, se text.

Begär alltid resistensbestämning om antibiotikabehandling övervägs 

(1) (2) (3) (5) (16) (17) (24)

.

(25)
 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg × 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) × 1
  • Behandlingstid: 3 dygn

eller

 • Erytromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg × 2
  • Dos (barn): < 12 år: 25 mg/kg x 2 (max 500 mg) × 2
  • Behandlingstid: 5‍–‍7 dygn

Behandling övervägs endast vid svår/långvarig enterit.

(20) (21) (26)

För detaljerad behandlings­rekommendation, se Infektionsläkarföreningens vårdprogram.


Asymtomatisk, mild infektion
 • Ingen behandling. Sätt om möjligt ut antibiotika, övervaka läkningsförloppet minst 2–3 dygn. 

Medelsvår infektion
 • Vancomycin
  • Dos (vuxna): 125 mg x 4
  • Dos (barn): 10 mg/kg x 4
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Fidaxomicin
  • Dos (vuxna): 200 mg x 2
  • Dos (barn): > 6 veckors ålder: 16 mg/kg x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Metronidazol (andrahandsval)
  • Dos (vuxna): 400‍-‍500 mg x 3
  • Dos (barn): 7,5 mg/kg x 3 (max 500 mg x 3)
  • Behandlingstid: 10 dygn

Fidaxomicin har samma behandlingseffekt som vancomycin men medför lägre risk för recidiv. Preparatet är dyrt varför det framför allt bör ges till patienter med mycket hög recidivrisk.


Svår infektion
 • Vancomycin
  • Dos (vuxna): 125 mg x 4
  • Dos (barn): 10 mg/kg x 4
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Fidaxomicin
  • Dos (vuxna): 200 mg x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

Vid fulminant kolit, konsultera infektionsspecialist.


Första recidiv
 • Vancomycin och Fekal microbiota transplantation (FMT) (konsultera infektionsspecialist)
  • Dos (vuxna): 125 mg x 4
  • Dos (barn): 10 mg/kg x 4
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Fidaxomicin
  • Dos (vuxna): 200 mg x 2 i 5 dygn, därefter 200 mg varannan dag i 20 dygn

eller

 • Vancomycin och bezlotoxumab (konsultera infektionsspecialist)

eller

 • Vancomycin i nedtrappningsschema (konsultera infektionsspecialist) (andrahandsval)

Recidiv förekommer i 20‍–‍30 % av fallen, oftast inom 2‍-‍8 veckor. Ökar risken för ytterligare recidiv. FMT ges direkt efter en vancomycinkur. Bezlotoxumab är en human monoklonal toxinantikropp som binder med hög affinitet till C. difficile toxin B och neutraliserar dess aktivitet. Läkemedlet är avsett för prevention av recidiverande CDI hos vuxna med hög risk för recidiv av CDI.


Upprepade recidiv
 • Vancomycin och (FMT) (konsultera infektionsspecialist)

eller

 • Vancomycin och bezlotoxumab (konsultera infektionsspecialist)

eller

 • Vancomycin i nedtrappningsschema (konsultera infektionsspecialist)
(8) (12) (27)

Behandlas inte med antibiotika. Risken för HUS är möjligen högre för patienter som behandlas med antibiotika. Rådgör vid behov med infektionsspecialist vid långvarig smittbärartid.


(28)
Salmonellasepsis; tyfoid/‌paratyfoid
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2 per os eller 400 mg x 2 (intravenöst)
  • Dos (barn): 10‍–‍15 mg/kg (max 500 mg) x 2 per os
  • Behandlingstid: 10‍–‍14 dygn

eller

 • Ceftriaxon
  • Dos (vuxna): 2‍–‍3 g x 1 (intravenöst)
  • Dos (barn): 50 mg/kg (max 2 g) x 1 (intravenöst)
  • Behandlingstid: 10‍–‍14 dygn

eller

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 20 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 7 dygn

eller

 • Cefotaxmin
  • Dos (vuxna): 1-2 g x 3
  • Dos (barn): 50mg/kg x 3
  • Behandlingstid: Vuxna 10-14 dygn; barn 10 dygn

Till resenärer från Asien rekommenderas i första hand ceftriaxon eller azitromycin, om resistensbestämning inte finns tillgänglig, konsultera vid behov infektionsspecialist.


Salmonellaenterit
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10-15 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: minst 5 dygn

eller

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 3 dygn

Behandling övervägs endast till patienter med:

 • svår enterit, framför allt åldringar och småbarn
 • kraftigt nedsatt immunförsvar
 • proteser, kärlgrafter, känt aneurysm
 • aktiv inflammatorisk tarmsjukdom

Salmonella, smittbärare
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: 2‍–‍3 veckor (barn 10 dygn)

Behandling övervägs vid smittbärartid längre än 3‍-‍6 månader (överväg gallfokus hos vuxna). Barn blir sällan kroniska bärare av salmonella och behandlas endast om starka indikationer föreligger. Rådgör vid behov med infektions- eller barnläkare.

(6)
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: 3 dygn

eller

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 3 dygn
 • Ciprofloxacin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Doxycyklin
  • Dos (vuxna): 100 mg x 1
  • Dos (barn): > 8 år: 4 mg/kg (max 100 mg) x 1
  • Behandlingstid: 10 dygn

Behandling övervägs endast till patienter med svår eller långdragen enterit.

(11) (29) (30)

Om behandling övervägs. Rådgör vid behov med infektionsspecialist.


 • Metronidazol
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 12,5 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Trimetoprim-sulfa
  • Dos (vuxna): 160/800 mg x 2
  • Dos (barn): 4/20 mg/kg (max 160/800 mg) x 2
  • Behandlingstid: 7 dygn

Parasitens roll som enteropatogen är oklar, möjligen kan vissa subtyper orsaka symtom.


Om behandling övervägs.


Paromomycin kombinerat med azitromycin eller med nitazoxanide
 • Paromomycin (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3‍-‍4
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 7‍-‍14 dygn

samt

 • Azitromycin
  • Dos (vuxna): 500 mg x 1
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 1
  • Behandlingstid: 5‍-‍7 dygn

eller

 • Paromomycin (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3‍-‍4
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 7‍-‍14 dygn

samt

 • Nitazoxanide (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 2
  • Dos (barn): 1‍-‍3 år: 100 mg x 2; 4‍-‍11 år: 200 mg x 2; > 12 år: 500 mg x 2
  • Behandlingstid: 14 dygn

Behandling övervägs endast till patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar.


 • Trimetoprim-sulfa
  • Dos (vuxna): 160/800 mg x 2
  • Dos (barn): 4/20 mg/kg (max 160/800 mg) x 2
  • Behandlingstid: 7 dygn

Gäller om behandling övervägs. Vanligen självläkande. Rådgör vid behov med infektionsspecialist.


 • Metronidazol
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 12,5 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Doxycyklin
  • Dos (vuxna): 100 mg x 2
  • Behandlingstid: 10 dygn

Symtomatisk enterit

Något av alternativen a) följt av något av alternativen b).

 • a) Metronidazol
  • Dos (vuxna): 800 mg x 3
  • Dos (barn): 12,5 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 7‍–‍10 dygn

eller

 • a) Tinidazol (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 2 g x 1
  • Dos (barn): > 25 kg: 50 mg/kg (max 2 g) x 1
  • Behandlingstid: 3 dygn

följt av

 • b) Diloxanidfurorat (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 7 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • b) Paromomycin (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn):  10 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

Amöbaabcess

Något av alternativen a) följt av något av alternativen b).

 • a) Metronidazol
  • Dos (vuxna): 800 mg x 3
  • Dos (barn): 12,5 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • a) Tinidazol (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 2 g x 1
  • Dos (barn): > 25 kg: 50 mg/kg (max 2 g) x 1
  • Behandlingstid: 5 dygn

 • b) Diloxanidfurorat (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 7 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • b) Paromomycin (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

Asymtomatisk
 • Diloxanidfuroat (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 7 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

eller

 • Paromomycin (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 500 mg x 3
  • Dos (barn): 10 mg/kg (max 500 mg) x 3
  • Behandlingstid: 10 dygn

Vid behandlingssvikt, rådgör vid behov med infektions- eller barnläkare.


 • Tinidazol (licenspreparat)
  • Dos (vuxna): 2 g x 1
  • Dos (barn): > 25 kg: 2 g x 1
  • Behandlingstid: Engångsdos

eller

 • Metronidazol
  • Dos (vuxna): 600 mg x 2
  • Dos (barn): 12,5 mg/kg (max 600 mg) x 2
  • Behandlingstid: 6 dygn

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.