Patogenes

En mikrobiell störning av det normala vätskeutbytet i tarmen kan leda till minskad absorption och/eller ökad sekretion av vätska och salter, vilket orsakar diarré. Mikroben åstadkommer sådan mikrobiell störning genom adherens, produktion av toxiner och invasivitet.

Den vätskemängd som varje dag passerar övre delen av tunntarmen uppgår till cirka nio liter. Vätskan består av 1‍–‍2 liters intag via dryck och föda medan resten utgörs av sekret från tarmkanalen. Den allra största delen av vätskan resorberas, cirka sju liter från tunn­tarmen och 1‍–‍2 liter från tjocktarmen. Endast 100‍–‍150 ml av vätskan avgår med avföringen. En mikrobiell störning av det normala vätskeutbytet i tarmen kan leda till minskad absorption och/eller ökad sekretion av vätska och salter, vilket orsakar diarré. Mikroben åstad­kommer detta genom olika mekanismer som adherens, produktion av toxiner och invasivitet.

Vissa mikroorganismer drabbar enbart eller huvudsakligen tunntarmen, till exempel:

  • Vibrio cholerae
  • ETEC
  • virusinfektioner
  • Giardia.

Tunntarmsdiarrén är ofta frekvent, vattnig och voluminös och utan blod eller slem (sekretorisk diarré).

Andra mikroorganismer drabbar enbart eller huvudsakligen tjocktarmen, bland annat:

  • Campylobacter
  • Clostridioides difficile
  • Shigella
  • Enterohemorragiska E. coli (EHEC)
  • Entamöba histolytica.

Tjocktarmsdiarrén karakteriseras i typfallet av blodiga diarréer och buksmärtor och i vissa fall feber (inflammatorisk diarré, enterokolit).

En septisk spridning av bakterier till blodbanan förekommer framför allt vid infektion med Salmonella. Fokala infektioner i organ utanför tarmkanalen kan uppträda i sällsynta fall. Tyfoidfeber och paratyfoidfeber är typiska exempel på septisk salmonellos, där feber och allmänpåverkan dominerar symtombilden 

(1)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.