Vacciner

Vacciner finns mot tyfoidfeber, kolera och rotavirus.

Tyfoidfeber

Vaccin mot tyfoidfeber, peroralt (Ty21a) eller parenteralt (Vi‍-‍antigen), har cirka sjuttio procents skyddseffekt.

Ty21a kan ges till personer från fem års ålder och Vi‍-‍antigen från två års ålder. De rekommenderas för personer som vistas längre tid i endemiska områden, framför allt i Asien.

Kolera

Ett peroralt koleravaccin har cirka åttio procents skyddseffekt de första sex månaderna. Detta vaccin ger också ett sextioprocentigt skydd mot turistdiarré, orsakad av LT‍-‍toxinet hos ETEC. Skyddseffekten mot turistdiarré generellt är dock endast tio procent. Vaccinet har enbart indikationen att förebygga kolerainfektion.

Rotavirus

Det finns två levande orala vacciner mot rotavirusdiarré. Skyddseffekten mot svår infektion som kräver sjukhusvård har i metaanalysstudier uppskattats till cirka nittio procent.

Rotavirusvaccin ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och den första dosen ges vid sex veckors ålder. Lindrig diarré och kräkningar är vanliga biverkningar, invagination är en allvarlig men ytterst ovanlig biverkan 

(33)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.