Probiotika

Probiotika är levande, apatogena mikroorganismer som anses ha en gynnsam effekt på tarmfloran. Evidensen från kliniska studier är dock otillräcklig och effekten är inte av sådan omfattning att preparaten generellt kan rekommenderas för kliniskt bruk.

Probiotika är levande, apatogena mikroorganismer som anses ha en gynnsam effekt på tarmfloran. Kliniska studier med laktobaciller (till exempel L. rhamnosus GG, L. plantarum, L. reuteri) har visat viss effekt vid antibiotikainducerad diarré, turistdiarré och rotavirusdiarré men evidensen är otillräcklig och effekten är inte av sådan omfattning att preparaten generellt kan rekommenderas för kliniskt bruk.

Jästsvampen Saccharomyces boulardi är registrerad som läkemedel för profylax mot antibiotikaassocierad diarré och som tillägg vid antibiotikabehandling för att förhindra recidiv vid Clostridioides difficile-infektion (CDI). Evidensgraden för preparatet är dock låg 

(32)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.