Vägledning till hälso- och sjukvård

Hantera växtbaserade läkemedel (VBL) som vanliga läkemedel men ha en mer restriktiv hållning till traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL). Det är Läkemedelsverkets budskap till hälso- och sjukvården.

I samråd med Socialstyrelsen har Läkemedelsverket tagit fram vägledning om hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) och naturläkemedel inom vården.

Förhållningssättet ska  baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, men all rådgivning sker under det professionella ansvar som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har.

Följande vägledning till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gäller endast för de produkter som är godkända eller registrerade av Läkemedelsverket.

VBL bör hanteras som konventionella läkemedel. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan alltså, inom ramen för sin yrkesverksamhet, informera om, rekommendera eller ordinera dessa läkemedel.

VBL kallas ibland också för "väletablerade växtbaserade läkemedel".

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör ha en mer restriktiv hållning mot traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL).

Det vetenskapliga underlaget för effekten är mycket begränsat. Läkemedlen har dock genomgått ett registreringsförfarande vid Läkemedelsverket och bedömts vara av god farmaceutisk kvalitet och oskadliga vid normal användning.

Legitimerad vårdpersonal kan inom ramen för sin yrkesverksamhet informera om traditionella växtbaserade läkemedel som en egenvårdsmöjlighet, men att ge en förbehållslös rekommendation eller ordination kan stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Legitimerade läkare kan förskriva eller rekommendera naturläkemedel. Legitimerade sjuksköterskor, apotekare och receptarier kan inom ramen för sin yrkesverksamhet rekommendera användning av ett naturläkemedel i egenvårdssyfte.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.