Biverkningar av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Varje år får Läkemedelsverket in cirka 10 till 20 biverknings­rapporter om växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Omkring fem fall klassas som allvarliga. Antalet rapporter är alltså få, men myndigheten antar att det finns en utbredd underrapportering.

De flesta rapporter kommer från privatpersoner och endast ett fåtal kommer från hälso- och sjukvården. Antagligen är underrapporteringen stor då privatpersoner inte alltid är medvetna om att de bör rapportera biverkningar och att det är något som de kan göra själva.

En stor del av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel används inom egenvården, utan kontakt med sjukvården. Det är troligt att många patienter inte berättar att de använt dessa läkemedel när de har kontakt med sjukvården. Det är också troligt att vårdpersonal inte alltid frågar om patienterna använt växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

Vanligaste biverkningarna

Reaktioner från huden och subkutan vävnad är de vanligaste biverkningarna från växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Sådana reaktioner är oftast relaterade till överkänslighetsreaktioner, inklusive allergi.

Om det finns dokumentation om just överkänslighet mot en specifik växt eller en växtfamilj leder det alltid till att användningen av ett läkemedel baserat på den växten blir kontraindicerad. Detta anges i produktinformationen.

Patienter och konsumenter är inte alltid medvetna om vilka allergier de kan ha, så överkänslighetsreaktioner fortsätter att vara en vanligt rapporterad biverkning.

Om en patient har fått en överkänslighetsreaktion en gång är det viktigt att patienten inte använder läkemedlet igen. Patienten ska inte heller använda andra produkter som innehåller samma växt.

Viktigt att rapportera biverkningar

På grund av att antalet biverkningsrapporter är så få är det oftast svårt att visa ett orsakssamband mellan en specifik biverkning och växtbaserade läkemedel. Det är först efter att man har analyserat flera liknande rapporter, och fått stöd från den samlade vetenskapen, som man kan visa ett eventuellt samband.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid en bedömning av samband är bland annat:

  • om det finns bakomliggande sjukdom
  • intag av andra läkemedel samtidigt
  • tiden mellan användning av läkemedlet och händelsen
  • om reaktionen avtar i samband med att läkemedlet sätts ut och/eller kommer tillbaka om läkemedlet sätts in igen. 

Rapporter om misstänkta biverkningar för växtbaserade läkemedel och naturläkemedel är ett viktigt tillskott till det större pusslet.

Rapportera biverkningar till Läkemedels­verket

Hälso- och sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket. Rapporteringen ska ske på samma sätt som rapportering av biverkningar från konventionella läkemedel. Privatpersoner kan också rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Läs mer om rapportering av biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats.

Läs mer i kapitlet om biverkningar av läkemedel.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.