Granskning av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Bedömning av kvalitet, säkerhet, effekt, produktinformation och märkning ingår i Läkemedelsverkets granskning av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. 

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel regleras av läkemedelslagstiftningen, precis som konventionella läkemedel. Innan läkemedlen får säljas i Sverige behöver de antingen godkännas eller registreras. 

De grundläggande kraven för ett läkemedel är:

  • att det ska vara av god kvalitet
  • att det ska vara verksamt för sitt ändamål
  • att det vid normal användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till avsedd effekt.

Samma höga krav ställs på växtbaserade läkemedel och naturläkemedel som på konventionella läkemedel. Därför granskar Läkemedelsverket växtbaserade läkemedel och naturläkemedel på samma sätt som myndigheten granskar konventionella läkemedel. I granskningen ingår följande:

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.