Granskning av produkt­information och märkning

Precis som för konventionella läkemedel granskar Läkemedelsverket produktinformationen för växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) och naturläkemedel. Produkterna får inte säljas förrän Läkemedelsverket har granskat läkemedlens produktinformation.

Produktinformationen består av produktresumé, bipacksedel och märkningen på förpackningarna. Där finns bland annat viktig information om hur den som ska använda läkemedlen ska kunna göra det på ett säkert sätt.

Produktinformationen om VBL och TVBL kan du hitta på Läkemedelsverkets webbplats, via funktionen ”Sök läkemedelsfakta”. Där går det att söka på många olika sätt.

Med hjälp av flera olika sökfilter, till exempel ”Produktkategori”, kan du sortera fram till exempel VBL och TVBL och på så sätt få fram en lista på alla sådana produkter.

Genom att titta på produktinformationen kan den som ska använda produkten identifiera om ett läkemedel är ett VBL, TVBL eller ett naturläkemedel. Beskrivningen på produktinformationen skiljer sig åt på följande sätt:

Identifiering av VBL

Indikationen (användningsområdet) för ett VBL inleds vanligtvis med orden ”Växtbaserat läkemedel...”.

Identifiering av TVBL

Följande information finns alltid i med läkemedlets bipacksedel, produktresumé och på förpackningen: 

  • produkten är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för användning vid en viss indikation
  • indikationen uteslutande grundar sig på erfarenhet av långvarig användning.

Identifiering av natur­läkemedel

Naturläkemedel är märkta med ordet ”Naturläkemedel”.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.